artikel

Weinig kennis over woningmarkt bij SER

woningbouw

De rapportage over de woningmarkt van de SER-commissie moeten we zo spoedig mogelijk vergeten, vinden Nico Rietdijk en Leendert Meijers.

Het rapport getuigt namelijk niet van al te veel kennis over de Nederlandse
woningmarkt en levert bijvoorbeeld ouderen die keurig hun hypotheek hebben
afgelost grote financiële problemen op. De Commissie Sociaal-Economische
Deskundigen (CSED) van de Sociaal Economische Raad, vindt de fiscale
hypotheekrenteaftrek onhoudbaar. Het zorgt er immers voor dat mensen onder
andere te weinig aflossen en hoge schulden houden, wat slecht is voor de mensen
zelf en voor de stabiliteit van de economie en de schatkist. Je verwacht van de
CSED dus een plan dat dit probleem aanpakt. Maar dat gebeurt nou net niet.

Fundamentele switch

Huiseigenaren worden op geen enkele manier geprikkeld af te lossen. Sterker,
er zullen situaties ontstaan dat mensen nóg langer hun schuld vasthouden. De
commissie wil namelijk in de genoemde periode van 30 jaar het eigen huis
geleidelijk onderbrengen van de huidige box 1 (inkomen) naar box 3 (vermogen).
Dit betekent dus een fundamentele switch in de huidige fiscale benadering van
schuld naar de woning. Wie dus straks keurig z’n hypotheek heeft afgelost,
krijgt als ‘beloning’ de hoogste belasting. Bij een afgelost huis ter waarde van
vijf ton, komt dat neer op zo’n 300 euro in de maand aan belasting op het
woningbezit. Wie niet netjes aflost, betaalt weliswaar rente, maar minder of
helemaal geen belasting. Vooral veel 65-plussers met een eigen huis kunnen
hierdoor zwaar in de financiële problemen komen. Let wel: we hebben het dan over
de huidige veertigers en vijftigers met een eigen huis die tegen die tijd, en
dat kan al over 15 tot 20 jaar zijn, 65 jaar of ouder zijn. Vaak mensen met een
midden of hoger inkomen. De commissie lijkt er van uit te gaan dat deze mensen
prima pensioenen hebben, maar dat is niet de praktijk. Niet zelden valt het
pensioen tegen en zullen zij niet meer hebben opgebouwd dan 40 procent of 50
procent van het werkzame inkomen. Maar omdat men tegen die tijd de hypotheek
heeft afgelost maakt men zich geen zorgen. Die vlieger gaat bij het plan van de
commissie dus niet meer op. Stel, je woont in een huis en de waarde stijgt de
komende 20 of 30 jaar naar anderhalf miljoen euro (lijkt veel maar kan bij een
beetje inflatie al heel gewoon zijn). Je mag dan jaarlijks meer dan 10.000 euro
netto aan belasting op je huis aftikken, terwijl je gerekend had op geen
woonkosten meer. Hele financiële planningen dus in één keer naar de haaien. Een
optie is dan om een extra hypotheek te nemen, om de elk jaar groeiende
huisbelasting te betalen. Maar de commissie vond toch juist dat Nederlanders een
te hoge hypotheekschuld hebben?

Niet doordacht

Kortom, het plan van de SER-commissie is niet doordacht. Ook op andere punten
zijn er missers. Het zal leiden tot een enorme nivellering. Verder vrezen wij,
dat veel mensen het simpelweg niet zullen accepteren en naar landen om ons heen
verhuizen. Onze bevolking zal dus mogelijk nog eerder èn harder geconfronteerd
worden met het fenomeen bevolkingskrimp, met alle onzalige gevolgen van dien.
Het enige goede aan het voorstel is dat de voorgestane hervormingen niet van de
ene op de andere dag worden ingevoerd. Iedereen weet dat je met de beste spitsen
ter wereld nog geen evenwichtig voetbalteam hebt. Om dat te krijgen, heb je
namelijk verschillende kwaliteiten nodig. De heren professoren in de
SER-commissie zullen ongetwijfeld hooggeleerd zijn en verstand hebben van
fiscale zaken, maar echte (praktische) kennis over de Nederlandse woningmarkt
ontbreekt. Jammer! Gauw vergeten dus dit voorstel.

Drs. Nico Rietdijk en dr. Leendert Meijers.
Directie NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers.

Reageer op dit artikel