artikel

Beeldvorming

woningbouw Premium

Vandaag vergadert het congres van de koepel van woningcorporaties of de Groningse gedeputeerde Mark Calon de nieuwe voorman van Aedes kan worden.

De afgelopen weken was er veel ophef over het inkomen van de nieuwe topman en
het uitzwaaibedrag dat zijn voorganger Willem van Leeuwen meekreeg. Nu is het de
laatste maanden vaker onrustig op het corporatievlak. De SS Rotterdam, problemen
bij Rochdale en bij SGGB in Hoofddorp zijn voorbeelden van corporaties die nu
duidelijk een andere koers moeten gaan varen. Frappant bij dit soort zaken is
dat er vaak inhoudelijk niet eens zoveel mis is. Investeren in SS Rotterdam werd
eerst nog gezien als een prestatie om maritiem erfgoed te behouden. En de
directeur bij Rochdale kon ooit veel geregeld krijgen waar de corporatie en haar
achterban van konden profiteren. Zo is het ook met het bedrag dat Willem van
Leeuwen meekrijgt. Het is helemaal geen gouden handdruk of uitzwaaibedrag. Het
zijn afspraken die gemaakt zijn in een tijd dat dit volstrekt normaal was. Twee
jaarsalarissen bij vertrek en een jaar opzegtermijn. Dan nog een bedrag voor een
niet genoten verlofperiode en de rest is pensioen. Dat dergelijke bedragen de
geloofwaardigheid van Van Leeuwen en Aedes in de discussie over het salaris van
corporatiedirecteuren niet ten goede komt, doet niets af aan de inhoudelijke
correctheid.

Knullig communicatieproces

Het draait allemaal om het beeld dat je oproept en de mate waarin je de regie
voert op dit soort nieuws. Bij Van Leeuwen bracht de Volkskrant het nieuws naar
buiten. Weg regie. Dan kun je wel stellen dat Aedes transparant in die zaken is
door het in het jaarverslag te vermelden. Maar een nadere afweging van de
maatschappelijke gevolgen van dit nieuws, niet in de laatste plaats voor de
bestuurders van individuele corporaties, had tot een andere inschatting en
daarmee aanpak moeten leiden. Bijvoorbeeld door stakeholders van te voren in te
lichten, de discussie die nu publiekelijk plaatsvond lang daarvoor aan tafel met
de relevante spelers te voeren, etc. Blijf je na deze gesprekken van mening dat
hier recht gedaan wordt, breng het nieuws dan zelf en toon als organisatie meer
begrip voor de commotie die het veroorzaakt. Breng je met deze transparante
communicatie het bedrag omlaag dat Van Leeuwen meekrijgt? Dat kan, maar is niet
altijd waarschijnlijk. Wel bereid je relevante stakeholders zoals minister,
aangesloten corporaties, Woonbond, etc voor, ken je hun reactie al en kan de
communicatie rond dit afscheid beter geregisseerd verlopen. Nu moest Van Leeuwen
uiteindelijk via de achterdeur Aedes verlaten en dat verdient iemand die zo lang
zijn stempel drukte op de sociale huisvesting, eenvoudigweg niet. Ik durf te
stellen dat door een knullig communicatieproces, Van Leeuwen niet het afscheid
kreeg dat hij verdiende. En als het congres van Aedes vandaag Calon kiest tot
nieuw boegbeeld, beleeft hij een valse start door de discussie over zijn
inkomen. Dat is zonde, echt zonde gezien de enorme opgave van het nieuwe
Aedes-bestuur om de positie ten opzichte van de overheid en de eigen leden, te
verbeteren.

Reageer op dit artikel