Visser & Smit Bouw

Werken bij Visser & Smit Bouw – onderdeel van VolkerWessels – betekent werken in creatieve teams aan bijzondere, veelzijdige projecten in heel Nederland. “Medewerkers krijgen de ruimte om nieuwe dingen uit te proberen.”

Het gerechtsgebouw in Breda, de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, verschillende ziekenhuizen (vanuit de handelsnaam MedicomZes), en NAM-locaties in Groningen: dit is zomaar een greep uit de uiteenlopende grote projecten die Visser & Smit Bouw realiseert. Want dat is wat werken bij Visser & Smit Bouw kenmerkt. Geen standaardprojecten, maar vooral bijzondere werken. Vanuit de drie vestigingen in Amsterdam, Groningen en Rotterdam verwezenlijkt Visser & Smit Bouw landelijk complexe bouwprojecten in de utiliteits- en industriebouw. Op innovatieve wijze, vanuit 150 jaar ervaring en met kennis van de nieuwste technologieën.

Neem bijvoorbeeld het ICC (International Criminal Court), het Internationale Strafhof in Den Haag. Bart van Eijk, projectmanager ten tijde van de bouw, vertelt over dit project: “Het interessante is dat we dit Strafhof hebben gerealiseerd via de NEC3-contractvorm, die in Nederland niet eerder is toegepast. Een belangrijk kenmerk van deze internationale standaard is het open, transparante team dat wordt gevormd tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Het is écht samenwerken, vanaf het allerprilste begin. Concreet betekent dit bijvoorbeeld dat opdrachtgever en opdrachtnemer op de projectlocatie fysiek in één ruimte zitten en samen alles bepalen. En dat optimalisaties gezamenlijk worden gedeeld, zodat je extra wordt geprikkeld om met elkaar honderd procent te geven.”

Deze teamgedachte is typerend voor de bedrijfscultuur bij Visser & Smit Bouw. “We hebben een open werksfeer en een platte organisatie”, legt ontwerpleider Wendy Poppelaars uit, “waarbij we in teams echt samenwerken. Van tenderteam tot realisatieteam, niemand werkt alleen.” Zo komt ook innovatie tot stand. “Onze grootste kracht is dat wij de ruimte krijgen om samen nieuwe dingen uit te proberen. Zo ontstaan spontaan groepjes van mensen die elkaar vinden in een bepaald thema, en dat wordt erg aangemoedigd. Met name rondom BIM zijn er allerlei nieuwe ontwikkelingen en toepassingen. Initiatieven op dat gebied organiseren we in zogeheten BIM-pilots, waarin we vaststellen wat het gewenste resultaat is en welke inspanning in tijd en geld er mee gemoeid zal zijn.”

Dat Visser & Smit Bouw waarde hecht aan teamwork, wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor individuele inbreng en creativiteit. Integendeel. “We verwachten juist een eigen, proactieve inbreng van onze medewerkers,” zegt Frans Snaaijer, algemeen directeur. “Wij zoeken daarom ook altijd naar mensen die continu bezig zijn met hoe ze iets beter kunnen doen, die net dat beetje extra willen geven voor het bedrijf. En het leuke is dat er bij ons veel vrijheid is om dat soort initiatieven te ontplooien. Het is natuurlijk wel onze verantwoordelijkheid, ook naar onze opdrachtgever, om te kiezen voor praktische toepasbaarheid en de juiste kwaliteit.”