Van Hattum en Blankevoort

Bij Van Hattum en Blankevoort houden ze van mensen die lef en ondernemerschap tonen, die buiten de geijkte kaders kunnen denken. Wat krijgen zij ervoor terug? Veel eigen verantwoordelijkheid, persoonlijke ontwikkelmogelijkheden én een sterk gevoel van bedrijfstrots.

Rotterdamsebaan

Project Rotterdamsebaan in Den Haag. Foto: Flitsend Fotografie

Medewerkers die nét even wat anders durven te denken dan anders zijn van harte welkom bij Van Hattum en Blankevoort. De civiele betonbouwer, onderdeel van VolkerWessels, stimuleert lef en ondernemerschap bij het eigen personeel. Volgens Jan Jalving, directeur integrale projecten, krijgen medewerkers bijvoorbeeld binnen de projecten volop de ruimte om hun eigen ideeën en initiatieven in te brengen. “Ik durf te stellen dat negen van de tien initiatieven vervolgens ook worden omarmd. Dat kunnen mooie technische, innovatieve ideeën zijn, maar ook concrete voorstellen om efficiënter te werken.”

Oog voor de omgeving
Van Hattum en Blankevoort heeft nogal wat aansprekende projecten. Het zijn lokale projecten, in opdracht van provincies en gemeentes, maar het kunnen ook integrale projecten zijn, bijvoorbeeld in opdracht van Rijkswaterstaat of ProRail. Voorbeelden van die integrale projecten zijn het N18-project, de Zeesluis IJmuiden, de Boortunnel Rotterdamse Baan en de Amstelveen-lijn. Jalving: “Deze zijn kenmerkend voor ons bedrijf, omdat volledige integrale samenwerking met andere disciplines centraal staat. Bij het N18-project werken we bijvoorbeeld nauw samen met KWS, Vialis en VolkerInfra. Een ander kenmerk van de projecten is het oog dat we hebben voor de omgeving. Bij de N18 maken we onder meer gebruik van lokale toeleveranciers, om zo een boost te geven aan de plaatselijke economie. En bij de Amstelveen-lijn, een project waarbij een metrolijn wordt omgebouwd, zorgen we voor zo min mogelijk overlast voor omwonenden door in zeer korte tijd te bouwen.”

Continu lerende organisatie
In dit soort projecten krijgt elke medewerker dus veel eigen verantwoordelijkheid en regie. Datzelfde geldt voor drie overkoepelende pijlers waarmee Van Hattum en Blankevoort zich steeds verder verbetert. Corretta ten Have, HR manager, vertelt daarover: “We zijn een continu lerende organisatie. Om het lerend vermogen over de projecten heen te stimuleren, kunnen medewerkers deelnemen aan drie verbeterprogramma’s: Samen Slimmer Bouwen, het veiligheidsprogramma WAVE en Dus Duurzaam, dat alles te maken heeft met duurzaamheid. Stel je hebt als medewerker een sterke intrinsieke motivatie om ons bedrijf nóg duurzamer te maken, dan is daar in Dus Duurzaam alle ruimte voor. Je ontwikkelt zo het bedrijf als geheel, maar ook jezelf als individu.”

Rotterdamse baan

De Rotterdamsebaan is een goed voorbeeld van een integraal project.

Trots op het bedrijf
Daarmee is nog iets genoemd dat werken bij Van Hattum en Blankevoort speciaal maakt: er is heel veel aandacht voor de ontwikkeling van elke individuele medewerker. Ten Have illustreert dit met een voorbeeld: “Jonge talenten die ambitie én potentieel hebben, kunnen bij ons een tweejarig management-traineeship doorlopen. Daarbij worden ze zorgvuldig begeleid en kunnen ze sturing geven aan hun eigen loopbaan.” Ook bij de specialistische functies is veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. “We hebben oog voor de talentontwikkeling van élke medewerker.” Je krijgt veel terug voor alle persoonlijke inbreng en eigen verantwoordelijkheid. Want naast de ontwikkelkansen is er nóg iets dat werken bij Van Hattum en Blankevoort je oplevert. “Dat is bedrijfstrots,” zeggen Ten Have en Jalving gezamenlijk. “Van hoog tot laag in de organisatie, van jong tot oud: de gemene deler van het werken bij Van Hattum en Blankevoort is dat iedereen echt trots is op zijn of haar werk, en op de projecten die we met elkaar realiseren.”