nieuws

Opmerkelijke bouwprojecten: moskeeën

utiliteitsbouw 793

In de serie opmerkelijke projecten uit Bouwberichten deze keer een omstreden onderwerp: de bouw van vijf moskeeën.

Opmerkelijke bouwprojecten: moskeeën

1. Groningen

Plannen voor het bouwen van een moskee in een oude boerderij in het Park Selwerd voor 467 gelovigen. De nieuwe moskee krijgt een oppervlakte van 1000 vierkante meter, waarin naast de gebedsruimte ruimte is voor leslokalen en een winkel.

De datum wanneer gestart wordt met de bouw is nog onbekend. In 2015 werd de vergunning afgewezen omdat het gebouw 60 centimeter te hoog zou zijn. Daarnaast zou de parkeerdrukte teveel worden.

De Raad van State heeft het plan inmiddels goedgekeurd ondanks de bezwaren van omwonenden.

Meer informatie>>

2. Enschede

Op het voormalige DCW-terrein aan de Wethouder Beversstraat en de Kuipersdijk is het voorstel voor de bouw van een moskee goedgekeurd door de gemeenteraad. De moskee, met een oppervlakte van 2700 vierkante meter omvat een cultureel centrum, conferentiecentrum, detailhandel, horeca en 150 parkeerplaatsen.

In 2022 zou het gebedshuis geopend moeten worden. Maar in verband met bezwaren tegen de bouw is een gang naar de Raad van State gemaakt. Ook loopt er nog een verkeersonderzoek vanwege de te verwachten parkeerdrukte.

Meer informatie>>

3. Zoetermeer

De Stichting Islamitisch Centrum Zoetermeer is met de gemeente overeengekomen grond te kopen aan de Olof Palmelaan voor de bouw van een moskee. Hiervoor wordt momenteel het bestemmingsplan voor Bedrijventerrein Oosterhage gewijzigd. Dit gebied is nu nog uitsluitend bestemd voor bedrijven. Naar verwachting is het bestemmingsplan dit jaar nog klaar, maar zal er pas vanaf juni 2020 gebouwd gaan worden.

In de moskee, die een oppervlakte krijgt van 2500 vierkante meter, wordt gebruik gemaakt van duurzame eigenschappen, zoals zonnepanelen en LED.

Meer informatie>>

4. Assendelft

In mei 2018 heeft de gemeente grond verkocht aan de Stichting Ar-Rahma & Kleurrijk Seandelft voor de bouw van een moskee met ontmoetingsruimte, 18 parkeerplaatsen en 50 fietsstallingsplaatsen aan de Omweg in de wijk Saendelft.

Naar verwachting zal de moskee, die een oppervlakte krijgt van 340 vierkante meter in juni volgend jaar opgeleverd worden.

Meer informatie>>

5. Breda

Bouw van een nieuwe Yeni Moskee aan de Vlaanderenstraat voor 300 bezoekers. Aanvankelijk zou de moskee komen in het voormalige politiebureau, dat in bezit is van de Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi). Maar dat wordt inmiddels verbouwd tot cultureel centrum. Het is de bedoeling dat de moskee nu komt op de aangrenzende groenstrook.

Wanneer wordt gestart met de bouw is nog onzeker: de oorspronkelijke vergunningsprocedure is niet volgens regels verlopen. Er loopt nu een nieuwe procedure, waarin de zienswijzen meegenomen worden.

Meer informatie>>

Reageer op dit artikel