nieuws

Vrees voor scholenproject van 110 miljoen door stijgende bouwkosten

utiliteitsbouw Premium 639

Vrees voor scholenproject van 110 miljoen door stijgende bouwkosten

Gemeente Alphen aan den Rijn vreest dat een scholenproject van circa 110 miljoen euro in het geding komt. Doordat de bouwkosten zo flink zijn gestegen sinds de plannen in 2017 werden opgesteld, dreigt er gevaar dat het project niet binnen budget gerealiseerd kan worden.

Het college van burgermeester en wethouders heeft hierover begin deze week een brief gestuurd naar de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn.

‘Forse stijging’

‘In het kader van de Najaarsrapportage hebben wij u gemeld dat de schoolbesturen kampen met een forse stijging van de bouwkosten. Deze stijging is zodanig van aard dat de gewenste planrealisatie, zoals vastgelegd in genoemd Masterplan, in het geding kan komen’, staat erin te lezen.

De schoolbesturen zijn in overleg met de gemeente over welke oplossingen denkbaar zijn. Het college denkt dat deze in het tweede kwartaal met de gemeenteraad kunnen worden besproken. Eerder wil de gemeente hier niets over melden.

‘April meer bekend’

“Er wordt nu aan gewerkt en ik verwacht dat er op z’n vroeg begin april iets meer bekend is. Eerder kan ik niets vertellen over aan wat voor oplossingen er wordt gedacht”, vertelt een woordvoerder van de gemeente.

De komende jaren wordt de huisvesting van het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het speciaal (voortgezet) onderwijs in Alphen aan den Rijn flink aangepakt. Alle plannen rondom onderwijshuisvesting zijn verwerkt in het Masterplan Onderwijshuisvesting van de gemeente.

Het Scala College, Ashram College en de SCOPE Scholengroep krijgen in de plannen een nieuw gebouw die wordt ingezet als tijdelijk onderkomen voor de leerlingen.

Reageer op dit artikel