nieuws

Vernietigend oordeel over rol gemeente bij bouwdebacle De Lawei

utiliteitsbouw Premium 862

Vernietigend oordeel over rol gemeente bij bouwdebacle De Lawei

Fundamentele fouten heeft het gemeentelijk bestuur van Smallingerland gemaakt in het proces rond de vernieuwbouw van schouwburg De Lawei in Drachten. Dat concludeert de speciale raadscommissie in een rapport over het miljoenendebacle.

De onderzoekers namen tijdens openbare verhoren interviews af van de betrokkenen bij de bouw. Het rapport is donderdag gepresenteerd. De uitkomsten zijn niet mals. Het bouwproces is onzorgvuldig en onprofessioneel geweest, stellen zij.

Het contract met bouwer Van Norel werd in 2014, vlak voor de oplevering van de nieuwe cultuurhuisvesting in Drachten, ontbonden. De aannemer tekende beroep aan. De Raad van Arbitrage voor de Bouw gaf drie jaar later Van Norel op alle fronten gelijk. “Deze uitspraak lijkt niet te leiden tot herbezinning op het gemeentehuis”.

Het gemeentebestuur voer volgens de onderzoekers blind op de directie van schouwburg De Lawei, die opdrachtgever was. Die ontbond het contract met Van Norel omdat de aannemer niet altijd volgens het bestek zou bouwen. Toch was juist het bestek doorlopend een punt van zorg. Daar zouden op meerdere punten onvolkomenheden en gebreken in staan, onder andere op het gebied van brandveiligheid. “Dit was in ieder geval op ambtelijk niveau bekend. Het is dan ook bijzonder dat dat voor het college geen beletsel is geweest om de directeur in haar besluit te steunen”.

‘De slager mocht hier dus zijn eigen vlees keuren’

De commissie vindt het ook kwalijk dat ingenieursbureau Arcadis in het project verantwoordelijk was voor de totstandkoming van het bestek en tegelijk ook projectmanager en directievoerder tijdens de uitvoering was. “De slager mocht hier dus zijn eigen vlees keuren, waartegen de gemeente geen bezwaar maakte.”

Veel problemen konden voorkomen worden als het toenmalige college van burgemeester en wethouders bij het verstrekken van de subsidie van veertien miljoen euro voorwaarden had gesteld. De commissie vindt dat de bestuurders op die manier controle op de juiste besteding van het subsidiegeld en tijdens de uitvoering konden uitoefenen. Ondanks het enorme bedrag voeren ze ook hier blind op schouwburg De Lawei.

‘Door verkeerde adviezen werd het college een tandeloze tijger’

De rol van de ambtenaren, die “bestuurders te laat op de hoogte stellen” en “inhoudelijke en politieke rollen door elkaar lijken te halen”, is ook discutabel. Door verkeerde adviezen werd het college “een tandeloze tijger”. Volgens de enquêtecommissie bleek de cultuur van “afhouden” ook uit de moeite, die ze moest doen om informatie boven tafel te krijgen.

Ondanks het kritische rapport is het de vraag of de conclusies nog gevolgen hebben. Geen van de betrokken bestuurders zit nog in het huidige college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad bespreekt de uitkomsten begin juli.

Reageer op dit artikel