nieuws

Opmerkelijke bouwprojecten: top5 bio-energie

utiliteitsbouw Premium 668

Opmerkelijke bouwprojecten: top5 bio-energie

Dit keer een top 5 Bouwberichten met als centrale thema: bio-energie. Dat zijn projecten rondom de energieopwekking uit biologisch materiaal (biomineralen, biogas, mest en groenafval).

Energieprojecten op basis van biologisch materiaal zijn populair, maar zijn ook typische projecten waar veel Nimby-gevoelens bij vrij komen. Prima, maar niet in mijn achtertuin. Deze projecten hebben dan ook vaak een lange aanlooptijd wegens de bezwaren van bijvoorbeeld bewoners en milieuverenigingen. Onze top5 van deze week.

1. Fabriek Roosendaal
Bouw biomineralenfabriek bij de afvalverbrandingsinstallatie van Suez/SITA, niet ver van de wijk Westrand aan de Potendreef. Contactpersoon ZLTO is ingehuurde externe partij. Het project kan doorgaan ondanks bezwaren van de bewoners, milieuverenigingen en bedrijven. Volgens de rechtbank is niet uit de rapporten en adviezen gebleken dat er onaanvaardbare milieugevolgen m.b.t. geluid, geur- en luchtkwaliteit te verwachten zijn. Op dit moment inventariseert Biomineralen BV (waar ZLTO onder valt) ideeën van verschillende aannemers.

2, Fabriek Groenlo
Bouwen van een bioraffinagefabriek voor verwerking van mest- en bermafval met o.a. 24 fermenters/4 mesttanks/een hoofdgebouw/opslagtanks/en tankstation op het Regionaal bedrijventerrein Laarberg aan het Ruiterpad en de Leerinkbeek. Er worden door diverse partijen (politiek en milieu) bezwaar gemaakt tegen de aangevraagde omgevingsvergunning

3. Fabriek Oss
Bouwen van de mestfabriek MACE op het bedrijventerrein Elzenburg aan de Merwedestraat. Provincie Noord-Brabant heeft al een beschikking afgegeven voor de vestiging van de fabriek. De zaak ligt momenteel bij de rechter, er is nog geen datum vastgesteld voor de uitspraak.

4. Biogasinstallatie Coevorden
Bouwen van een biogasinstallatie op het Europark aan de Berlijnse Weg 1/Vosmatenweg. Een duurzaam project vanwege de zonnepanelen.

5. Biogascentrale Geertruidenberg
Herontwikkelen van de Dongecentrale tot biogascentrale aan de Centraleweg. De plannen zijn nog zeer pril en de voorbereidingstijd zal minimaal 10 jaar duren. Daarnaast is een subsidie van 27 miljoen euro vanuit het rijk nodig. In afwachting van meer duidelijkheid over de plannen krijgt het gebouw de komende jaren een tijdelijke bestemming. Zowel het filterhuis als het centrale gebouw zijn geschikt als evenementenlocatie of als kantoor. Procedures zijn gaande.

Meer informatie over Bouwberichten.nl

Meer informatie over Bouwberichten.nl

 

 

Reageer op dit artikel