nieuws

Politie mikt op meer Cool Blue en tekent blauwe versie Marktvisie

utiliteitsbouw Premium 1962

Politie mikt op meer Cool Blue en tekent blauwe versie Marktvisie

De politie moet komende tien jaar voor ruim 1 miljard euro bouwen en verbouwen en is ineens tegen wil en dank een belangrijke bouwopdrachtgever. De drastische reorganisatie tot 11 eenheden leidt ook tot een enorme stoelendans met een enorm huisvestingsvraagstuk. Om dat uniform en slim aan te pakken ontwikkelde de politie een eigen variant van de Marktvisie.

De politie staat van oudsher bekend als een zeer traditionele opdrachtgever. “Zeg maar gerust ouderwets. We zijn er om de wet te handhaven, niet om te bedenken. Maar het mag  vanaf nu allemaal meer Cool Blue”, stelt Gerrit den Uyl, directeur van het politiedienstencentrum. Hij heeft net zijn handtekening gezet onder de gloednieuwe Marktvisie Politie.

Marktvisie Rijkswaterstaat, tenzij

De variant komt ruim twee jaar na de oorspronkelijke Marktvisie waar in 2016 op de Bouwcampus alle grote Rijksopdrachtgevers hun handtekening onder zetten, maar nog niet de politie. Die was toen te veel bezig met de reorganisatie van 26 korpsen naar 11 eenheden.

De ondertekening van de Marktvisie Politie op de Bouwcampus in Delft.

Overigens komt 90 procent overeen met de ‘oorspronkelijke’ Marktvisie, want het uitgangspunt is de Rijkswaterstaat Marktvisie met hier en daar wat aanvullingen. Maar de politie wil meer nadruk op lerend vermogen en extra letten op kansen voor het MKB.

Veel afstoten, maar ook verbouwen

Inmiddels zijn de grootste perikelen achter de rug en is het besef doorgedrongen dat ook de huisvesting drastisch aangepast moet worden aan de nieuwe organisatie. Tientallen bureau’s en eenheden zullen worden verbouwd of gebouwd, maar er moet ook veel – 500.000 m2 – worden afgestoten. Het idee is om terug te gaan van 900 naar 700 locaties en uit te komen op grofweg 1,3 mln m2 BVO.

De herhuisvestingsopgave is enorm en redelijk in kaart gebracht, maar een tendervisie ontbreekt nog. “Dat willen we graag samen met de markt ontwikkelen. Het mag allemaal een stuk innovatiever en slimmer. Niet meer stuk voor stuk op de traditionele manier”, aldus Den Uyl. Niet in de laatste plaats omdat de politie fors moet bezuinigen op de huisvestingskosten en ook veel panden afgestoten moeten worden. Tegelijk leeft het besef dat de organisatie onder een vergrootglas ligt en zich geen nieuwe missers kan veroorloven.

Volop reorganisatie perikelen

Dinsdag was het feestje van de ondertekening op de Bouwcampus. Het is meteen duidelijk dat de nadruk tot nog toe vooral was gericht op de reorganisatieperikelen. Er is voorzichtig nagedacht over de huisvesting, maar nog nauwelijks over marktbenadering of contractvormen.

Het besef is wel doorgedrongen dat met 1 nationale politie ook een nieuwe machtige opdrachtgever is gevormd. “We staan net onder partijen als Rijkswaterstaat en Rijksvastgoedbedrijf”, beseft Den Uyl zich ter dege. De politie koopt jaarlijks voor een half miljard euro in en heeft komende jaren ruim 1,5 miljard euro opzij gezet voor alle herhuisvestingsplannen.


Marktvisie politie:

Wij excelleren door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn en we werken samen aan een huisvestingsportefeuille die het primaire proces van de politieorganisatie maximaal ondersteunt en daarmee bijdraagt aan een veiliger Nederland en ruimte biedt aan de professionaliteit van de politiemedewerkers.


Acht uitgangspunten Marktvisie Politie

  1. Human Factors – Samenwerking en vertrouwen in de gehele keten naar om met meer trots en  vakmanschap te komen tot succesvol projecten
  2. Tenderen — Doel tijdens een aanbesteding is steeds “een succesvol project” voor alle betrokkenen
  3. Beste Prijs Kwaliteit Verhouding 2.0 — Met onderscheidend vermogen
  4. Risico’s — Risico’s leggen we neer bij de partij die deze het best kan beheersen
  5. Prijsvorming — Reële marges en reële risico-opslagen; niet inschrijven als marges niet reëel zijn
  6. Lerend vermogen – Kennis wordt zo veel als gedeeld
  7. Blijvende betrokkenheid – Alle partijen voelen zich blijvend verantwoordelijk voor het geleverde resultaat
  8. Diversiteit partijen – Geen onnodige belemmeringen zijn voor MKB

 

Reageer op dit artikel