nieuws

Bergen op Zoom legt bouw stil vanwege twijfels over aannemer CECBouw

utiliteitsbouw Premium 2979

Bergen op Zoom legt bouw stil vanwege twijfels over aannemer CECBouw

De gemeente Bergen op Zoom heeft de bouw van verzamelgebouw Eventum, dat huisvesting moet bieden aan een onderwijsinstelling, een regionale omroep en een cultureel-maatschappelijke organisatie, stil laten leggen. Het gemeentebestuur is ontevreden over de voortgang en de kwaliteit van de bouw.

De bouw is in september 2017 begonnen en zou op 1 april van dit jaar klaar moeten zijn. Al snel werd duidelijk dat die planning niet haalbaar was, ook niet met anderhalf maand uitstel dat de gemeente de aannemer wilde geven. Ook over andere zaken rees ontevredenheid. Reden voor het gemeentebestuur om het vertrouwen op te zeggen.

“We zijn al geruime tijd met de aannemer in discussie over de planning, werkvoorbereiding en nu ook over de kwaliteit van het werk. Dit heeft ertoe geleid dat het werk tijdelijk is stilgelegd en dat op dit moment wordt gewerkt aan een passende oplossing”, zo heeft het college begin deze maand laten weten aan de gemeenteraad.

Nog steeds gesprekken gaande met aannemer CECBouw

Volgens een gemeentewoordvoerder zijn er nog steeds gesprekken gaande zijn met aannemer CECBouw, een consortium van aannemers dat zich richt op realiseren en exploiteren van circulair vastgoed. Welke oplossing er ook uit komt, de gemeente gaat er nog wel van uit dat het gebouw in september in gebruik genomen kan worden, zodat de onderwijsinstelling – het ROC West-Brabant – daar met ingang van het nieuwe schooljaar terecht kan. De aannemer was niet bereikbaar voor een reactie.

De bouw kost ruim 4 miljoen euro. De gemeente blijft eigenaar van het pand, zo is de bedoeling. De drie organisaties die er hun intrek nemen, gaan huren van de gemeente. Het project heeft een lange aanloop gehad. Tweeënhalf jaar geleden is de gemeenteraad al akkoord gegaan met nieuwe huisvesting voor de drie organisaties.

Klokkenluider maakte melding van onzorgvuldigheden en fouten

Oppositiepartij Lijst Linssen, die destijds tegenstander was van de nieuwbouw, heeft vragen gesteld over het bouwproject. De fractie verwijst in een brief aan het gemeentebestuur naar gesprekken met een klokkenluider, die melding heeft gemaakt van onzorgvuldigheden en fouten. Zo zouden de heipalen te kort geweest zijn, waarna er “op ondeskundige wijze een betonnen plaat over gestort” is. Ook zou de gemeentelijke bouwbegeleiding in het begin te wensen hebben overgelaten en zou de veiligheid van de bouw in het geding zijn.

De fractie vraagt opheldering en wil weten tot welke vertraging en extra kosten de problemen zullen leiden. Lijst Linssen heeft bovendien nog steeds vraagtekens bij de noodzaak van het gebouw en vraagt zich af of het gemeentebestuur de nieuwbouw niet beter helemaal kan afblazen. Volgens de fractie lopen de leerlingenaantallen van de onderwijsinstelling terug, evenals het aantal activiteiten dat de culturele organisatie organiseert.

Reageer op dit artikel