nieuws

Open boekhouding bij renovatie Binnenhof

utiliteitsbouw 294

Open boekhouding bij renovatie Binnenhof

De Tweede Kamer wil geen troonrede in de Ridderzaal gedurende de verbouwing van het Binnenhof. De gouden koets zou hooguit een week per jaar extra hinder opleveren voor de werkzaamheden en de planning nauwelijks vertragen. “Het is een politieke keus.”

Van veel tijdwinst of enorme kostenbesparing is geen sprake, bevestigt het Rijksvastgoedbedrijf. De Eerste en Tweede Kamer zullen voor Prinsjesdag een andere geschikte locatie vinden, schatten projectdirecteur Pieter Dijckmeester en hoofd inkoop- en contractmanagement Roger Mol van het Rijksvastgoedbedrijf in.

Ook gouden koets wijkt uit

In eerste instantie was het Rijksvastgoedbedrijf ervan uit gegaan dat de Ridderzaal zou worden gebruikt voor de troonrede. De Tweede Kamer vindt het echter maar niks om de koning op een bouwplaats te ontvangen, terwijl daar niemand meer vergadert. De ministerraad zal immers voor ruim 5 jaar verkassen naar het Catshuis, de Tweede Kamer gaat naar het pand van Buitenlandse Zaken en de Eerste Kamer trekt tijdelijk in het oude pand van de Hoge Raad. Maar ook de Ridderzaal blijft gedurende de vijf verbouwingsjaren het domein van de bouwvakkers. Andere opties voor de troonrede die de ronde doen zijn de Grote Kerk of Kloosterkerk, maar dat is aan de verenigde vergadering om te beslissen.

Opgeknipt in vlekken

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft nog ruim een jaar om het inkoopproces vorm te geven en geschikte architecten, adviseurs, bouwers, installateurs en specialisten te selecteren. Eerst moet nog een knoop worden doorgehakt over het aantal deelcontracten – “de mogelijkheden variëren tussen de 2 à 3 tot 6 vlekken. Hoe meer raakvlakken en ‘vlekken’, hoe meer risico’s, maar ook hoe betere spreiding van vertrouwelijke gegevens. Tegelijk wordt ook overwogen om naast verticale knippen tussen bijvoorbeeld de Eerste en Tweede Kamer ook overkoepelende contracten te maken voor de gehele beveiliging en de toegangssystematiek.

De opdrachten voor renovatie en tijdelijke huisvesting zijn inmiddels om veiligheidsredenen geheim verklaard en vallen buiten de aanbestedingsregels. De contracten zullen een-op-een worden gegund aan partijen die het Rijksvastgoedbedrijf het meest geschikt acht.

Terugvalscenario’s achter de hand

Ruimte voor prijsduiken is er niet, want er moet worden gewerkt met een open boekhouding. De opdrachtgever denkt nog na over terugvalscenario’s voor het geval het niet lukt tot overeenstemming te komen of het tijdens de uitvoering volledig misloopt. Daarbij heeft Mol een combinatie van een goede exit-strategie en een open boekhouding voor ogen. De coördinatie komt in handen van een marktpartij, maar het Rijksvastgoedbedrijf ziet voor zichzelf ook een actieve rol weggelegd.  

50 toprisico’s 

Dijckmeester heeft inmiddels zo’n vijftig toprisico’s op een rij, waarvan asset/areaalgegevens, asbest en omgeving bovenaan prijken. Ook de complexe vergunningenstructuur zou nog tot de nodige hoofdbrekens kunnen leiden. Daarnaast geven de harde toezeggingen over de planning – uiterlijk kerstreces 2025 – en budget – maximaal 475 miljoen euro – ook extra druk. “Nu klinkt dat allemaal nog heel ver weg, maar vergis je niet. Zorgvuldigheid kost tijd.”

Project Binnenhof

 

Planning renovatie Binnenhof

 


Lees het artikel over de geheimhouding en ‘vlekken’ in Cobouw van woensdag

 

Reageer op dit artikel