nieuws

Hoger beroep aangetekend tegen bouw biomassacentrale Utrecht

utiliteitsbouw Premium 37

Hoger beroep aangetekend tegen bouw biomassacentrale Utrecht

Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) heeft hoger beroep aangetekend tegen de komst van biomassacentrale van Eneco in Utrecht. De milieuorganisatie roept op tot vernietiging van de omgevingsvergunning.

“MOB is van mening dat de omgevingsvergunning, ook na de uitspraak van de rechtbank eind vorig jaar, onvoldoende waarborgen biedt voor een voor de omgeving schone energiecentrale”, valt te lezen in het beroepschrift.

De vergunning biedt tevens “onvoldoende garanties voor de inzet van duurzame biomassa op een dusdanige wijze dat dit in de praktijk, en ook op langere termijn, leidt tot een reductie van CO2 en hoge emissies van met name zeer zorgwekkende stoffen”, aldus MOB.

Eind vorig jaar stapten MOB en Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (SSLU) naar de rechter omdat zij het oneens waren met de verleende omgevingsvergunning. De rechtbank besloot dat de bouw mag doorgaan, maar wel met een strengere norm voor de uitstoot van giftige gassen. MOB vraagt alsnog om vernietiging van de vergunning.

Vorige week werd duidelijk dat de bouw van de centrale in mei van dit jaar van start moet gaan.

Reageer op dit artikel