nieuws

Transformatie stokt vaak op eigenaren

utiliteitsbouw Premium

Transformatie stokt vaak op eigenaren

De transformatie van leegstaand vastgoed naar een nieuwe bestemming heeft de afgelopen twee jaar een enorme vlucht genomen. Maar langzaam raken de gemakkelijke projecten wel op. En bij de moeilijke potentiële transformatieobjecten, zoals kantoren buiten binnensteden of leegstaande kerkgebouwen, heeft de eigenaar moeite om afscheid te nemen.

Het kost vaak moeite om vastgoedeigenaren mee te krijgen

Het is een veel gehoorde verzuchting van gemeentelijke en provinciale bestuurders en organen als het COA: veel vastgoed is geschikt voor transformatie, als de eigenaren bereid zijn om de boekwaarde per vierkante meter te verlagen. Maar toch wordt er op onooglijke kantorenparken met een enorme leegstand nog steeds gehoopt op de gouden tijden van de jaren negentig. En die hoge prijs maakt een andere functie dan kantoorruimte onmogelijk.

“Het kost vaak moeite om vastgoedeigenaren mee te krijgen. De vierkante meterprijs afboeken is heel moeilijk”, zegt de Utrechtse wethouder Jeroen Kreijkamp.

Lege kerken

Naast de kantoren staan er ook steeds meer kerken leeg. Verwacht wordt dat de komende jaren een kwart van de meer dan vierduizend kerkgebouwen in Nederland leeg staan. Op het oog lijkt een kerk, met zijn zeer functiegerichte bouw, gebrek aan installaties en ramen en zijn vaak monumentale status een lastig bouwkundig object om te transformeren. Maar volgens Huub Thomas, architect bij de in transformatie gespecialiseerde Harmonische Architectuur BV, is dat niet zo.

Het is heel goed mogelijk om een kerkgebouw geschikt te maken voor een andere functie

“Het is heel goed mogelijk om een kerkgebouw geschikt te maken voor een andere functie. Er zijn allerlei oplossingen voor inbouwpakketten die kunnen worden gebruikt, zelfs bij een slechte staat van onderhoud. En wanneer het om een monument gaat, zie je dat gemeenten en de rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vaak positief meedenken over een nieuwe functie en aanpassingen aan het gebouw. Veel belangrijker is de locatie: op plekken met veel stedelijke verdichting is de kans voor een nieuwe bestemming groot. Daarbuiten wordt het moeilijker.”

Kerkbesturen lastig

Het gebruik als moskee, horeca of detailhandel is vaak uit den boze

Maar volgens Thomas is het vooral moeilijk om de kerkbesturen mee te krijgen in een transformatieproject. “Bij protestantse kerken hebben kerkbesturen een grote zelfstandigheid. Vaak is er weinig kennis over herbestemming en te weinig professionaliteit om in zo’n proces mee te doen. Dat maakt het heel lastig.

Bij katholieke kerken gaat het vaak om regelgeving vanuit het bisdom: in de eerste plaats is een kerkgebouw een gewijd gebouw en moet het weer worden ontwijd. Daarnaast stelt het bisdom, vaker dan bij protestante kerken, strenge eisen aan de nieuwe functie van het gebouw. Het gebruik als moskee, horeca of detailhandel is vaak uit den boze. Dat beperkt de mogelijkheden.”

Reageer op dit artikel