nieuws

Experiment met zonne-energie in Rotterdam

utiliteitsbouw Premium

Experiment met zonne-energie in Rotterdam

Energiecorporatie Blijstroom kreeg van de gemeente Rotterdam het dak van een gymzaal om zonne-energie op te wekken.

Het betreft een experiment waarbij omwonenden uit de buurt van de Noordhavenkade een deel van een zonnepaneel op het centrale dak kunnen kopen. De kosten en opbrengsten hiervan worden verrekend met hun energierekening. Het initiatief is onderdeel van het programma ‘Duurzaam dichter bij de Rotterdammer’. Dit programma is er onder meer op gericht om het voor mensen die zelf niet over een geschikt dak voor zonnepanelen beschikken toch mogelijk te maken zonne-energie te gebruiken.

“De aanpak kan in de toekomst op vele grote daken worden herhaald. Zo krijgen we snel meer zonne-energie in de stad”, zegt wethouder Pex Langenberg (duurzaamheid). Volgens de gemeente heeft Rotterdam vele mogelijkheden voor zonne-energie. Dat komt doordat in de stad zo´n 18,5 vierkante kilometer aan platte daken aanwezig is. Dat is gelijk aan zo´n 70 procent van het totale dakoppervlak in de stad. Zodoende kan zonne-energie 60 procent van de elektriciteitsbehoefte van de stad dekken. De Zuid-Hollandse gemeente wil in 2018 20 gigawattuur uit zon opwekken. In 2030 moet dat 1000 gigawattuur opgewekte zonne-energie zijn.

Reageer op dit artikel