nieuws

Leegstand kantoren neemt langzaam af

utiliteitsbouw

Leegstand kantoren neemt langzaam af

Langzaam neemt het aantal leegstaande kantoren in Nederland af. Vorig jaar daalde het aanbod van kantoorruimte met 5 procent, in de grote steden met 6. Alleen in Den Haag en Almere kwam meer kantoorruimte vrij.

Dat is op te maken uit cijfers van makelaarsvereniging Dynamis en wordt bevestigd door een vergelijkbaar rapport van DTZ Zadelhoff.

De daling kent meerdere oorzaken. Ten eerste zijn er in de afgelopen jaren nauwelijks nieuwe kantoorgebouwen bijgebouwd. Is er in 2012 nog 12 procent nieuw bijgebouwd, in 2015 liep dat terug tot een schamele 2 procent. Veel gemeenten vaardigden in de laatste jaren een nieuwbouwverbod uit.

In Amsterdam, waar de leegstand met maar liefst 11 procent daalde is dat bijna volledig toe te schrijven aan de aantrekkende economie. In de hoofdstad is praktisch niets bijgebouwd en ook de transformatie bleef beperkt.

Transformatierecord

In andere stedelijke gebieden is er een andere reden voor de daling van leegstand. Hier kwam de transformatie van kantoren naar andere functies in de afgelopen jaren op gang. Dynamis berekende dat daardoor 720.000 vierkante meter kantoorruimte aan de markt onttrokken is ten behoeve van transformatie. “De fors toegenomen druk op de woningbouw in de stedelijke gebieden, drijft ontwikkelaars en beleggers tot een nieuw transformatierecord. Over een vijfjaarsperiode is intussen ruim 2,1 miljoen vierkante meter kantoorruimte onttrokken aan de markt.”

Trek naar centrumgebieden

Op de kantorenmarkt is volgens de makelaars een duidelijke tendens zichtbaar waarbij kantoorgebruikers zich meer vestigen in het centrum van de stad of nabij belangrijke openbaarvervoersknooppunten en voorzieningen. “De huurprijzen die in de afgelopen jaren zijn gedaald, zorgen ervoor dat de vraag naar dit type locaties toeneemt. Dit zorgt voor een duidelijke trek van huurders van de randgemeenten naar centrumgebieden.”

Uit cijfers van DTZ Zadelhoff is op te maken dat in Capelle aan den IJssel de meeste kantoorgebouwen leegstaan. Het gaat daar om 35 procent. In Smallingerland, Roosendaal en Diemen staat ondertussen minder dan 10 procent leeg.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels