nieuws

Rekenmodel helpt wijk veranderen

utiliteitsbouw

Rekenmodel helpt wijk veranderen

De ingenieurs van adviesbureau LBP/Sight helpen met een nieuw rekenmodel de gemeente Nieuwegein de kantorenwijk Rijnhuizen te transformeren in een gebied met gemengde functies.

Over de duurzame ontwikkeling van gebouwen is al heel wat informatie te vinden. Hoe het gebied waarin zo’n gebouw staat duurzaam kan worden ontwikkeld is minder bekend. LBP/Sight zegt die leemte te kunnen vullen met een rekenmodel. Hiermee kunnen verschillende scenario’s voor een gebied worden beoordeeld en kan worden bepaald wat de beste mix is van transformeren, sloop of nieuwbouw, en wanneer dat moet gebeuren. Het resultaat helpt Nieuwegein om de wijk Rijnhuizen duurzaam te kunnen ontwikkelen. Het bureau viert op deze wijze het 45-jarig bestaan.

Rijnhuizen gaat de komende vijftien tot twintig jaar volledig op de schop en wordt volgens de gemeente getransformeerd ‘van een lelijk kantorengebied met hoge leegstand tot een fraai gebied voor wonen, werken en recreëren.’ Nieuwegein wil daarbij dat Rijnhuizen over dertig tot veertig jaar energieneutraal is. Technische maatregelen helpen daarbij. Die zullen deels rigoureus zijn, verwachten Jeanette Levels-Vermeer en Dirk Jan Simons van LBP/Sight: kantoorgebouwen die niet zijn te transformeren zullen verdwijnen. De nieuwbouw die ervoor terugkomt moet energiezuiniger en duurzamer zijn.

Milieudatabase

De eisen waaraan de bestaande en de nieuwe bebouwing moet voldoen worden uitgedrukt in kengetallen voor duurzaamheid. De ingenieurs van het Nieuwegeinse bureau halen die voor materialen uit onder meer de nationale milieudatabase. Andere cijfers drukken bijvoorbeeld uit hoeveel energie een vierkante meter kantoor nog mag opnemen. Bij het rekenmodel zit een afwegingskader met daarin de bijzonderheden van de kengetallen. Met slopen en vervangend nieuwbouwen alleen is het niet gedaan, vinden Simons en Levels-Vermeer. “Duurzaamheid is het best gediend met een circulaire economie.” Slopers en fabrikanten en leveranciers van bouwmaterialen spelen daarin de hoofdrol. Slopers inventariseren wat uit een gebouw vrijkomt en zoeken partijen die de materialen willen overnemen en doorverkopen. De producten worden bij voorkeur toegepast op de manier waarvoor ze zijn bedoeld: plafondtegels die uit het ene project vrijkomen worden weer als plafondtegels gebruikt in een andere. Als voorbeeld noemt LBP/Sight de sloop van het oude ziekenhuis van Amersfoort volgens de bepalingen van Breeam Excellent.

Dat is iets anders dan herverwerking van materialen. Door complete producten een nieuwe bestemming te geven wordt de meeste energie bespaard. “Er is dan eigenlijk alleen maar energie nodig voor het transport”, zeggen Levels-Vermeer en Simons.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels