nieuws

Nieuwe generatie bouwers: ‘Ik voel me soms een Don Quichot’

utiliteitsbouw

Nieuwe generatie bouwers: ‘Ik voel me soms een Don Quichot’

Idealisme kan Marcel Sijbers (43) niet worden ontzegd. Hij is niet te beroerd zijn nek uit te steken voor een hoger doel. Sijbers Bouw- en Timmerbedrijf doet bijvoorbeeld mee aan het SIF-project van veertig ondermeningen die in Panningen een leegstaand bedrijfspand kochten om dat te verbouwen tot internationaal duurzaamheidscentrum.

Een van de stellingen die de Sustainaible Innovation Factory propageert is dat succesvol energie- en milieubewust bouwen begint met het delen van kennis. Sijbers onderschrijft het ten volle. Het principe is volgens hem op veel meer bouwactiviteiten van toepassing. Hij stoort zich aan de gewoonte van aannemers hun kaarten tegen de borst te houden uit vrees dat de concurrent hun klanten zal wegkapen. Zo’n houding houdt vernieuwing tegen – en juist aan vernieuwing heeft de bouw dringend behoefte.

Nauwer samenwerken om optimale resultaten te behalen, daar ligt volgens Marcel Sijbers de belangrijkste uitdaging voor de bouw. Hij kan enthousiast vertellen over een experiment in de regio waarbij een zorgboerderij volgens die aanpak wordt verduurzaamd. Op basis van dergelijke ervaringen probeert hij nieuwe concepten voor zijn bedrijf te ontwikkelen. Zijn aandacht spitst zich toe op een tweetal ontwikkelingen: de stijgende vraag naar verduurzaamde woningen én de verschuivingen in de ouderenzorg.

In zijn werkgebied – Kronenberg en directe omgeving – bewonen relatief veel ouderen een eigen huis. Verhuizen is in die categorie een zeldzaamheid geworden, heeft Sijbers vastgesteld. “Sommigen willen simpelweg hun eigen streek niet verlaten, anderen kunnen hun huis niet verkopen. Ze besluiten het zodanig aan te passen, dat ze er nog jaren kunnen wonen. Dat is natuurlijk voordelig voor ons. Zo blijft er werk aan de winkel. Veel huizen uit de jaren zestig en zeventig beginnen nu gebreken te vertonen. Ze zijn bovendien niet levensloopbestendig en niet energetisch duurzaam. Daar leggen wij ons op toe.”

Sijbers streeft naar een “panklaar concept” voor deze gevallen, met standaardelementen zoals aanpassingen in de badkamer, verlaging van vensters en verbreding van deuren.

Nadenken over een levensloopbestendig huis is geen zaak voor ouderen alleen, stelt Sijbers. Hij legt de boodschap ook neer bij jonge gezinnen. “Zorg ervoor dat je de extra kamer die je op je veertigste laat bouwen voor de kinderen, later zonder grote ingrepen een andere bestemming kunt geven”, zegt hij dan.

Om in contact te komen met de doelgroep werd hij lid van Steunpunt Wonen, dat onder andere senioren adviseert bij verbouwingen, en vergaderde hij met ouderenbonden. “Het is zaak de klant bewust te maken van zijn situatie. Hij moet steeds meer zelf oplossen, de voorzieningen zijn niet meer zo royaal als vroeger.” Voor de aannemer is het een taakverzwaring. “Vorige generaties bouwers deden dergelijk advieswerk niet. Zij hoefden zich niet af te vragen: hoe krijg ik de klant zover dat hij nadenkt over de toekomst van zijn woning en vervolgens: hoe zorg ik ervoor dat hij bij mij terechtkomt.”

Zendingswerk

Het is een soort zendingswerk en het breekt Sijbers wel eens op dat hij er helemaal in z’n eentje voor staat. “Ik voel me soms een Don Quichot,” verzucht hij. “Werd deze boodschap maar door meer bouwbedrijven uitgedragen. Doordat ik alleen opereer, blijf ik beperkt in mijn mogelijkheden.”

Naar Sijbers’ overtuiging zien aannemers elkaar te veel als concurrenten en te weinig als collega’s. Zo’n houding is begrijpelijk, maar kan nadelig uitpakken. Bedrijven zouden veel meer kunnen bereiken als ze kennis en informatie deelden, daar is hij van overtuigd. “Als we samenwerkten, zouden we veel meer klanten bereiken. Nu laten we een groot deel van de markt liggen. We zouden eens met z’n allen moeten nadenken wat we kunnen doen om daar verandering in aan te brengen. Voor de toekomst van mijn eigen bedrijf is het in elk geval van belang dat we op zoek gaan naar partners die bereid zijn kennis met ons te delen, zodat we elkaars positie versterken.”

De nieuwe generatie

 

Van jonge en beginnende ondernemers wordt vaak vernieuwingsdrang verwacht. Sommige voldoen aan dat beeld, maar niet iedere starter is een hemelbestormer, blijkt uit een rondgang langs vier willekeurige beginners in de bouw. Soms gaat nuchterheid vóór idealisme. En waar de een de digitalisering omarmt, kiest de ander voor behoud van de (familie)traditie.

Vandaag in deel 3: Marcel Sijbers die pas op latere leeftijd de zaak van zijn vader overnam maar meer idealisme aan de dag legt dan menig jongere ondernemer. Hij is gespecialiseerd in verbouwingen en wil samenwerken met andere bouwpartners om de markt in zijn regio beter te kunnen bedienen. Dat vindt hij belangrijker dan groeien.

Reageer op dit artikel