nieuws

‘A15 geen synoniem voor Ballast Nedam’

utiliteitsbouw

‘A15 geen synoniem voor Ballast Nedam’

Ballast Nedam ziet de verliezen toenemen. Problemen op twee grote infrastructurele projecten zitten het bouwconcern dwars. “Maar we zijn meer dan de A15”, benadrukt topman Erik van der Noordaa.

U heeft woensdagochtend opnieuw een winstalarm afgegeven. Hoe zorgelijk is de situatie op dit moment?

“Bestaat er een schaal om dat aan te geven? Duidelijk is natuurlijk dat er sprake is van een ernstige situatie. De omvang van de verliezen die we lijden op de projecten A15 en, in mindere mate, de A2 hebben een groot effect op Ballast Nedam als bedrijf. Dat uit zich in een lage solvabiliteit. Maar we moeten oppassen om de A15 synomien te maken voor Ballast Nedam. Gelukkig zijn we veel meer. We zijn actief in infra, bouw en specialismen. In infra wordt de perfomance beinvloed. Maar in de bouw doen we het momenteel behoorlijk, misschien wel beter dan de concurrentie. En onze specialistische bedrijven leveren alle een positive bijdrage aan het resultaat.”

De angst dat Ballast Nedam omvalt is dus onterecht?

“Omvallen? Het zijn vooral anderen die dat soort termen gebruiken, wij niet. Het feit dat onze banken hun steun hebben uitgesproken, zegt natuurlijk ook wel iets.”

Ziet u de zorgen bij leveranciers en onderaannemers toenemen?

“Ja natuurlijk. En daar waar we gesprekken met ze hebben, zeg ik ook steevast: we begrijpen uw zorgen. Maar uiteindelijk gaat het erom of wij onze afspraken nakomen. En dat doen wij! Daar kan geen misverstand over bestaan.”

Ballast Nedam heeft vorig jaar een aantal bedrijfsonderdelen verkocht. Is de huidige situatie aanleiding om nog meer te verkopen?

“We hebben momenteel geen concrete verkoopplannen. Ons desinvesteringsprogramma hebben we eerder dit jaar beëindigd.”

De banken eisen niet van u om het verkoopprogramma voort te zetten?

“Niet dat ik weet, ik heb het in elk geval nog niet gehoord.”

Begin dit jaar heeft u gemeld dat er interesse is in overname van of fusie met Ballast Nedam. Hoe staat het daarmee?

“Ik heb destijds gezegd dat we die interesse serieus nemen en dat als er wat over valt te melden, wij dat zullen doen. We zijn benaderd, we verkennen een en ander, maar meer is er nu niet over te zeggen. Nee, ook niet of er partijen zijn afgehaakt of dat er met een select groepje verder wordt gepraat.”

Het A15-project is nog altijd het blok aan het been van Ballast Nedam. Hoe ver is het verlies inmiddels opgelopen?

“Dat kan ik niet aangegeven. We wachten nog op de goedkeuring van de accountant. Daarom is de publicatie van onze jaarrekening ook uitgesteld. Pas als we helder inzicht hebben over alle cijfertjes, zullen we dat allemaal naar buiten brengen. Dat zal pas bij de publicatie van de jaarcijfers zijn.”

Kunnen de verliezen op de A15 nog verder oplopen of is het bloeden inmiddels gestopt?

“Ik kan niet zeggen dat er geen euro verlies meer bij komt, maar….”

Van der Noordaa houdt een seconde stilte. Zegt dan: “Nee, hier ga ik mijn vingers niet aan branden.”

Wanneer verwacht u eigenlijk duidelijkheid over de claims die bij Rijkswaterstaat zijn ingediend inzake het A15-project?

“Daarover komt niet in één keer duidelijkheid. We hebben een aantal claims ingediend. Die worden per keer beoordeeld. Dat zijn complexe vraagstukken; anders waren we er natuurlijk allang uitgekomen. Een groot aantal zaken ligt nu voor en er zullen nog meer volgen. Als er bindende uitspraken zijn, zullen we dat naar buiten brengen. Wanneer dat zal zijn, daar kan ik geen voorschot op nemen.”

Overeenkomst Debacle A15

Het bouwconsortium A-Lanes A15 (Ballast Nedam, Strukton, Strabag en John Laing) heeft met Rijkswaterstaat een intentieovereenkomst gesloten over toekomstig meerwerk op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Daarin is vastgelegd dat meerwerk financieel zal worden gecompenseerd. Bovendien zal de projectplanning worden aangepast. De overeenkomst staat los van de lopende procedure over de claims die de bouwers hebben ingediend vanwege kostenoverschrijdingen op het werk. Een commissie van deskundigen buigt zich daarover en zal een bindend advies uitbrengen.

Eind november 2013 komen de eerste berichten naar buiten dat de kosten van het A15-project fors worden overschreden. Een bedrag van 200 miljoen euro wordt dan genoemd. Bij de presentatie van de jaarcijfers in maart 2014 bevestigt Ballast Nedam dat de bouwer forse verliezen lijdt op het werk. Drie maanden later geeft de Nieuwegeinse aannemer zelfs een winstalarm af. Het bedrijf verwacht 43 miljoen in het rood te duiken, vooral als gevolg van de financiële tegenvallers op het project A15 Maasvlakte-Vaanplein. Nog geen maand later maakt Ballast Nedam melding van een voorziening van 87 miljoen euro op het omstreden infraproject. De totale kostenoverschrijdingen zouden dan al boven de 215 miljoen liggen. In oktober van dat jaar volgt een nieuwe winstwaarschuwing.

Het verlies voor Ballast Nedam op het werk is dan al opgelopen tot 100 miljoen. Drie weken later geeft de aannemer aan dat een verdere toename van het projectverlies tot de mogelijkheden behoort. Woensdag blijkt dat die voorspelling is uitgekomen: het verlies voor Ballast Nedam op de A15 is verder toegenomen, tot boven de 100 miljoen.

Reageer op dit artikel