nieuws

Groninger Forum probleem voor onderaannemer

utiliteitsbouw

Groninger Forum probleem voor onderaannemer

Er bestaat onduidelijkheid over de schadeloosstelling van de onderaannemers die zijn betrokken bij de bouw van het Groninger Forum.

Hoofdaannemer BAM wil geen vragen beantwoorden over het vertraagde bouwproject. Ook de gemeente Groningen blijft het antwoord schuldig op de vraag hoe de onderaannemers schadeloos worden gesteld. Volgens Rolf Koops, regiomanager Noord van Bouwend Nederland, is voor de betrokken ondernemers een vervelende situatie ontstaan waarvoor een oplossing moet worden gezocht. Nadere details zijn hem onbekend.

Eerder maakte de gemeente Groningen bekend dat de bouw van het project in de binnenstad van Groningen met vier maanden is vertraagd. Voordat de werkzaamheden verder gaan, moet eerst duidelijk worden welke maatregelen moeten worden genomen om het bouwwerk aardbevingbestendig te maken. Deze maatregel vloeit voort uit de nieuwe richtlijnen van minister Kamp (economische zaken) voor aardbevingsbestendig bouwen. De kosten van de vertraging bedragen maandelijks tussen anderhalf en twee miljoen euro en worden betaald door het Rijk en de NAM. In hoeverre deze financiering onderaannemers schadeloos stelt, is niet bekend.

Tevreden

Los van de perikelen rond het Groninger Forum is de noordelijke bouwsector tevreden over de maatregelen die worden genomen om aardbevingsbestendig te bouwen, zo blijkt uit opmerkingen van Koops. De maatregelen hebben onder meer betrekking op dijken, publieke gebouwen en woningen.Koops verwacht dat de provincie binnen afzienbare te maken krijgt met een bouwgolf. “Momenteel zijn veel projecten stilgelegd maar dat gaat de komende tijd veranderen”, zegt hij. “Het is net als bij een vloedgolf. De zee trekt zich tijdelijk terug en dan komt er een enorme golf.” Dat neemt niet weg dat verschillende aannemers schade hebben opgelopen doordat werkzaamheden zijn stilgelegd. Als voorbeeld noemt Koops dat potentiële kopers van in aanbouw zijnde woningen afhaakten omdat het te lang duurde voordat ze hun huis konden betrekken. Voor aannemers die hierdoor in de knel raken, moet er een coulanceregeling komen. Vooralsnog zijn het vooral kleine bedrijven die profiteren van de financiële regelingen gericht op het herstel van aardbevingsschade.

Reageer op dit artikel