nieuws

Koerswijziging voor ontwikkeling stadsdeel Via Breda

utiliteitsbouw Premium

Koerswijziging voor ontwikkeling stadsdeel Via Breda

Het gemeentebestuur van Breda ziet zich door de gewijzigde marktomstandigheden genoodzaakt de ontwikkel- en uitvoeringsplannen voor Via Breda flink bij te stellen voor de komende tien jaar.

Via Breda is een gebied van 160 hectare rondom de spoorzone en het nieuwe NS-station-in-aanbouw, dat in zo’n twintig jaar moet uitgroeien tot een nieuw stadsdeel. Met name de invulling van de geplande kantoren blijkt veel te ambitieus.

Uitgangspunt was om een kleine 130.000 vierkante meter aan kantoorruimte te realiseren. Ongeveer 50.000 daarvan is inmiddels ingevuld door de nog te bouwen nieuwe kantoren van de Belastingdienst en de rechtbank. Van de resterende 80.000 vierkante meter kan in het meest positieve scenario in periode tot 2023 hooguit 36.000 vierkante meter verkocht worden, verwacht de gemeente, die spreekt van een ‘ mismatch tussen vraag en aanbod’. Een mogelijke oplossing is om een deel van de gereserveerde kantoorruimte een andere bestemming te geven, zoals wonen, zorg, onderwijs of leisure. De gemeente wil zich niet uitspreken over de financiële gevolgen.

Breda wil verder een actievere – vraaggerichte – rol wil spelen in de gebiedsontwikkeling. Tegelijkertijd worden duidelijkere prioriteiten gesteld voor bepaalde locaties. Zo verwacht de gemeente beleggers en ontwikkelaars gemakkelijker te kunnen aantrekken.

Reageer op dit artikel