nieuws

Energieneutrale scholen zijn nauwelijks duurder

utiliteitsbouw Premium

De bouw van energieneutrale scholen kost nauwelijks meer dan scholen die alleen maar aan het Bouwbesluit voldoen. Dat blijkt uit de financiële analyse van zes nieuwe scholen. De stichtingskosten voor de realisatie van de zes (bijna) energieneutrale scholen liggen met 2066 euro per vierkante meter ruim boven de VNG-normvergoeding, weet Albert Hulshoff van ABH Consultancy. Hij analyseerde de financiële kant van de nieuwbouw in opdracht van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO), het voormalige Agentschap NL.

Doel is marktpartijen voorbeelden te presenteren van kosten en baten aangezien het programma Energie en Gebouwde Omgeving geen ruimte meer biedt voor scholen.

De overschrijding van de stichtingskosten is er wel, maar wordt vooral veroorzaakt door extra advieskosten die nodig zijn om de gebouwen energieneutraal te krijgen. Dat blijkt ook wel als gekeken wordt naar de bouwkosten die gemiddeld op 1686 euro per vierkante meter uitkomen.

Daarnaast is de overschrijding van de VNG-norm niet verwonderlijk. De VNG zelf heeft de hoogte daarvan al ter discussie gesteld omdat die te laag zou zijn. Het Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB) heeft het Kwaliteitskader zelfs doorgerekend en constateerde dat de normvergoedingen in de normale markt zo’n 26 procent te laag zijn om alleen al binnen het Bouwbesluit te blijven.

Verwaarlozen

Als de BDB-berekening wordt losgelaten op de zes scholen, dan is de overschrijding vrijwel te verwaarlozen. Vier van de zes nieuwbouwprojecten overschrijden de BDB-prijs met 0 tot 10 procent. Dat is inclusief extra kosten voor maatregelen om de gebouwen fris en energieneutraal te maken. Het Bouwbesluit gaat voor schoolgebouwen uit van een EPC van 1,3. Bij twee projecten is de overschrijding hoger, maar dat komt omdat daar multifunctionele gebouwen van zijn gemaakt.

Omdat de scholen er net pas staan, is het lastig om uitspraken te doen over de besparing in exploitatielasten. ABH is nu uitgegaan van de berekende lasten. Zelfs dan blijken de extra investeringen voor duurzaamheid zichzelf terug te verdienen. Gemiddeld gaat Hulshoff uit van een besparing van 7,35 euro per vierkante meter op een norm-vergoeiding van 44,29 euro per vierkante meter.

Opvallend is dat bij alle nieuwbouwprojecten prestatieafspraken zijn gemaakt. Bij een school in Haarlem is afgesproken dat definitieve oplevering en betaling pas na twee jaar plaatsvindt.

Reageer op dit artikel