nieuws

Geen uitzichtloze situatie ondanks grote leegstand

utiliteitsbouw Premium

Geen uitzichtloze situatie ondanks grote leegstand

Kantoren, winkels en kerken wachten steeds vaker op een nieuwe bestemming. Gezien het groeiende bruto oppervlak van leegstaand vastgoed, lijkt de situatie hopeloos. Is dat werkelijk zo?

Onderzoek van uiteenlopende deskundigen wijst uit dat leegstaand vastgoed een groot probleem vormt. Tientallen miljoenen kilometers bruto vloeroppervlak worden momenteel niet benut en het aanbod groeit nog steeds. Zo is de verwachting dat het aantal leegstaande kerken de komende zes jaar met 1200 zal toenemen en stoot de rijksoverheid geregeld kantoorpanden af. Alsof zulke feiten nog niet verontrustend genoeg zijn, blijken eigenaren van leegstaande gebouwen niet altijd bij te dragen aan een oplossing. Zo komt het noodzakelijke afwaarderen van de boekwaarde van gebouwen onvoldoende van de grond en werken kerkbesturen het hergebruik van kerken soms tegen omdat ze bang zijn dat voormalige godshuizen een niet-profane bestemming krijgen.

Alarmerend

Dergelijke gegevens zijn alarmerend en verhullen dat voor het leegstandsprobleem uiteenlopende oplossingen worden aangedragen. Omdat het er te veel zijn om allemaal te noemen, volgt hier een drietal voorbeelden. Het aanpassen van vastgoed aan de wensen van de gebruiker vergroot de mogelijkheden om lege gebouwen een nieuwe functie te geven. Vroegtijdige samenwerking tussen onder meer kerkbesturen, buurtbewoners en marktpartijen wordt door makelaars genoemd als oplossing om de groeiende leegstand van kerken in te dammen en meer in het algemeen leent leegstaand vastgoed zich vaak goed voor het huisvesten van arbeidsmigranten.

Het is overigens niet bij ideeën gebleven. Om eens wat geslaagde herbestemmingen te noemen: de Nieuwe Kerk in Den Haag doet al bijna twee decennia dienst als concertzaal en conferentieoord, het gebouwencomplex Alliander in de Gelderse gemeente Duiven wordt uitgebreid en overkapt met een zogeheten klimaatkas waardoor het in zijn eigen energiebehoefte kan voorzien en energie aan de omgeving kan leveren.

Intensieve samenwerking

Daarmee zijn we terug bij de vraag uit het begin van dit artikel: is de situatie van leegstaand vastgoed hopeloos? Nee, uitzichtloos is de situatie zeker niet. Er zijn voldoende inzichten, ideeën en plannen waarmee voor veel leegstaande gebouwen een oplossing kan worden gevonden. Bovendien is de kennis aanwezig om hiermee aan de slag te gaan. Het wachten is op intensieve samenwerking en in het verlengde daarvan bundeling van krachten.

Een aanzet daartoe kwam afgelopen september uit Rotterdam. Daar werd het Transformatieplatform Lege kantoren omgevormd tot het Kenniscentrum Leegstand, dat zich vanaf 2015 bezighoudt met het bestrijden van leegstand van kantoren, winkels en bedrijfsgebouwen. De gemeente Rotterdam heeft de ambitie het kenniscentrum toonaangevend te maken op het gebied van leegstand. Een voorbeeld dat navolging verdient.

Reageer op dit artikel