nieuws

Beleggers kijken gretig naar markt Nederlands vastgoed

utiliteitsbouw Premium

Beleggers staan in de rij om te investeren in vastgoed. Woningen zijn gewild maar ook op de kantorenmarkt groeit de dynamiek, constateert Syntrus Achmea. Deze uitvoeringsorganisatie voor een groot aantal pensioenfondsen kijkt opgewekt vooruit naar 2015 en 2016. Institutionele beleggers hebben de intentie kenbaar gemaakt om boven op hun bestaande portefeuilles de komende jaren miljarden extra in Nederlands vastgoed te investeren. Ook de belangstelling van buitenlandse beleggers voor Nederlands vastgoed neemt toe.

Syntrus Achmea steekt beleggingsgeld van pensioenfondsen behalve in de eigen portefeuille dankzij een nieuwe dienst ook in toenemende mate in particuliere koopwoningen. De organisatie heeft zich begeven op het pad van de hypotheken. Op de hypotheekmarkt groeit de ruimte voor nieuwe aanbieders, doordat banken hun hypotheekportefeuilles proberen te verkleinen.

Pensioenfondsen beleggen er geld in dat vrijkomt uit staatsobligaties. Nu de rente daarop minimaal is, vinden ze via hypotheken een beter renderend alternatief, legt bestuursvoorzitter Henk Jagersma uit. En dat met een vergelijkbaar laag risico.

Omdat de verwachting is dat de huizenprijzen het dieptepunt voorbij zijn, behoudt het onderpand zijn waarde, is de gedachte. Door een voorzichtige geldverstrekking worden risico’s verder geminimaliseerd. Het is óf NHG-garantie óf een maximale hypotheek ruim onder de waarde van het onderpand.

Syntrus Achmea bouwt verder voortvarend door aan zijn portefeuille van vrijesectorhuurwoningen. Afgelopen jaar werden ongeveer 1500 nieuwe woningen toegevoegd, een verdrievoudiging van de investeringen in vijf jaar tijd. De verwachting voor de komende jaren is een verdere groei. De grote steden zijn de plaatsen waar het gebeurt.

Een opvallende ontwikkeling is dat veel woningen worden gerealiseerd in voormalige kantoren. Syntrus Achmea is bezig met de transformatie van 100.000 vierkante meter kantoren uit zijn portefeuille tot woningen. De forse afwaardering van kantoren maakt de opgave makkelijker. Een bijkomend voordeel is dat een kantoorlocaties multifunctioneler kunnen worden en daardoor aantrekkelijker, ook voor kantoorhuurders.

Transformatie blijkt tegelijk een antwoord op het tekort aan nieuwbouwlocaties voor vrijesectorhuurwoningen. Dit tekort groeit volgens Syntrus Achmea weer nu de koopwoningmarkt aantrekt. De reden: gemeenten en ontwikkelaars verkiezen de hogere grondprijzen die ze in dit segment kunnen realiseren.

Reageer op dit artikel