nieuws

Legekantorentaks duur en omstreden

utiliteitsbouw

De kans lijkt vrijwel uitgesloten dat er een verplichte heffing komt voor het slopen en ombouwen van lege kantoren. Het kan wel, maar het is duur en ligt politiek gevoelig.

Frank Blokland, IVBN: Ik heb nooit geloofd in regionale fondsen

< vervolg van pagina 1

Deloitte onderzocht in opdracht van minister Schultz (milieu) de mogelijkheden van een verplichte belasting om regionale kantorenfondsen te vullen. Van dat geld kunnen gebouweigenaren lege kantoren slopen of transformeren.

Het adviesbureau constateert dat een verplichte afdracht haalbaar is binnen de afspraken van het Kantorenconvenant, maar voorspelt tegelijkertijd dat de weerstand groot zal zijn. Dat komt omdat voor een heffing een nieuwe wet vereist is. Gebruik maken van de bestaande regelingen is geen optie, stelt Deloitte. Of die nieuwe wet kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer wagen de onderzoekers te betwijfelen. “Gelet op de terughoudendheid van diverse partijen bij het convenant (aanpak leegstaande kantoren, zomer 2012, red.), de soms tegenstrijdige belangen van lokale overheden en Rijk en de enorme kosten die gedekt moeten worden, is er sprake van een mogelijk politiek lastig traject”, schrijven de onderzoekers.

Oneerlijk

Deloitte onderzocht een aantal opties. Eén daarvan is geen legekantorenheffing voor alle ondernemers in een bepaald gebied op basis van bestaande regels. Veel fiducie hebben de onderzoekers daar niet in. Zo’n belasting zou te oneerlijk zijn, omdat niet zij maar de eigenaren daar van profiteren. Uitsluitend een belasting opleggen aan vastgoedeigenaren lijkt ook geen realistische optie.

Hoe hoog een eventuele kantorenbijdrage zou moeten zijn, geeft Deloitte niet aan. Het bureau maakt wel een vergelijking met de onroerendezaakbelastingen, de grootste lokale heffing van dit moment. Met die belasting haalt een gemeente gemiddeld 7,7 miljoen euro per jaar op. De hoogte van een legekantorentaks zal naar verwachting gelijk zijn of zelfs aanzienlijk hoger liggen dan dat bedrag.

Frank Blokland, directeur van IVBN (belangenbehartigingsorganisatie voor institutionele beleggers in Nederlands vastgoed) heeft nooit geloofd in regionale kantorenfondsen. “Vrijwillige fondsen per kantorenlocatie zie ik er nog wel van komen binnen nu en drie jaar.”

Reageer op dit artikel