nieuws

Geen verbod op nieuwbouwscholen bij snelwegen

utiliteitsbouw Premium

Het verbod op nieuwbouw van scholen in een straal van 300 meter van een snelweg gaat er niet komen.

Dat zegt staatssecretaris Atsma (milieu) in een brief aan de Tweede Kamer. Hij noemt een dergelijk verbod “disproportioneel”. Voor provinciale wegen geldt een grens van 50 meter. Nieuwbouw van scholen is binnen die zone nu alleen toegestaan als op het moment van bouw de grenswaarden van de luchtkwaliteit binnen gestelde grenzen blijven. Als de grenzen wel worden overschreden, mag nieuwbouw ook, mits daardoor het aantal kinderen niet toeneemt dat in de buurt van de snelweg les krijgt.

Atsma vindt dat de gemeenten de belangen moeten afwegen. Volgens de staatssecretaris heeft een emissiemeting aan de gevel voor de gezondheidseffecten weinig toegevoegde waarde, want “ook langdurige blootstelling aan relatief lage concentraties kan nog negatieve effecten hebben op de gezondheid.” De GGD Amsterdam onderzoekt momenteel de effectiviteit van fijnstoffilters. De huidige regels vervallen met de inwerkingtreding van het Nationaal Samenwerkings programma Luchtkwaliteit (NSL) op 11 juni 2011. Dan moet namelijk sowieso aan alle grenswaarden worden voldaan.

Reageer op dit artikel