nieuws

Rotterdam kan badkuipstop uit zijn rioolstelsel trekken

utiliteitsbouw

Rotterdam kan badkuipstop uit zijn rioolstelsel trekken

Het gewelf onder de inrit van de pas geopende garage heeft de omvang en akoestiek van een kathedraal. Eentje met een paar machtige zijbeuken: het bassin van 60 bij 35 meter is gecompartimenteerd door zware constructieve wanden in lengterichting.

In plaats van kerkramen ziet de bezoeker van de duistere ondergrondse ruimte
9 meter boven zich licht in de Panoramaruimte, achter 8 centimeter dikke ramen.
“Als we bij zware wateroverlast de schuif open zetten staat deze ruimte binnen
een half uur helemaal vol”, schetst Daniel Goedbloed (projectleider
waterberging). “Je trekt in feite de badkuipstop uit het rioolstelsel. Met een
gigantische stroomsnelheid verdwijnt de halve rioolinhoud van het gebied van
Westzeedijk tot Centraal Station dan in deze waterberging.” Op de bodem van de
bak zijn bij het inlaatpunt kolossale staalplaten aangebracht. Die moeten
voorkomen dat meegevoerde zand- en slibdeeltjes voor uitslijting van de
betonvloer zorgen.

Proefdraaien

De alliantie die de garage bouwt heeft inmiddels proefgedraaid met
singelwater. Binnenkort is de bak klaar voor het echte werk. Dan maakt aannemer
Strukton een doorbraak naar de manshoge hoofdrioolbuis die in de vijver ligt van
het naastgelegen Nederlands Architectuur Instituut. Bij overvloedige regenval
kan de rioolcapaciteit in het stadscentrum (nu 20.000 kuub) dankzij die
verbinding in één klap met de helft toenemen. Dat voorkomt dat straten, kelders
en pleinen blank komen te staan en verbetert het milieu in de singel. Want de
waterberging brengt het aantal keren dat het riool overstort in de singel terug
van gemiddeld viermaal per jaar tot eenmaal in de twee jaar. Het idee om de
waterberging bij de nieuwe Museumparkgarage (1150 parkeerplaatsen) te bouwen,
kreeg gestalte toen de bouwtekeningen voor de parkeergarage al grotendeels af
waren. Een installatieruimte voor de parkeergarage kon niet meer worden
geschrapt. Die kreeg daarom een nieuwe functie: Panorama- en bedieningsruimte.
Door de ramen in deze ruimte kunnen bezoekers zien hoe de bak werkt en bedienend
personeel kan kijken of er geen grof vuil – boomstammen bijvoorbeeld – in de bak
terechtkomen. Via waterdichte deuren, een soort onderzeebootdeuren, kan een
mannetje de ruimte in om rommel eruit te halen. Door een deur in het dak past
precies een shoveltje, voor het zwaardere werk. Voor het schoonmaken van de bak
heeft de waterberging aan de straatkant een dubbele wand. Wanneer twee
Arveon-pompunits de bak in een uurtje of tien weer hebben leeggepompt, blijft
achter die wand een deel van het water achter. “Als water in rietje, waarop je
aan de bovenkant je vinger houdt om het vacuüm te trekken”, zegt Goedbloed. “Als
de bak leeg is, trekken we boven een afsluiter open en stort de hele massa water
in een keer naar beneden over de bodem. Alle achtergebleven drab wordt in één
keer weggespoeld met dit vacuümspoelsysteem.”

Dilatatievoeg

Dubbele waterdichte deuren voorkomen dat er bij een calamiteit water in de
naastgelegen parkeergarage kan komen. Die is bouwkundig ontkoppeld van de
waterbak. Een forse dilatatievoeg voorkomt spanningen in de constructie wanneer
plotseling het gewicht van 10 miljoen kilo water op de bodem van de waterberging
drukt. Bouw van de ondergrondse berging (kosten: 11 miljoen euro) was mogelijk
door integratie in de bouw van de Museumparkgarage. Verdere uitbreiding tot
40.000 kuub opvangcapaciteit in het stadscentrum realiseren Rotterdam en
Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard door vergroting van de
pompcapaciteit (riolering en oppervlaktewater), door het afkoppelen van
regenwater van het stationsgebied naar de Essenburgsingel en door realisatie van
een extra waterberging (2500 kuub) op het dak van de nieuwe Kruispleingarage. En
natuurlijk met een programma van waterpleinen en groene daken, die regenwater
tijdelijk vasthouden. In 2030 moet er minimaal 800.000 vierkante meter van de
Rotterdamse daken groen zijn. Goedbloed: “Met al deze maatregelen zetten we
belangrijke stappen om droge voeten te houden in het centrum.”

Projectgegevens

Reageer op dit artikel