nieuws

Halvering uitgifte van werklocaties

utiliteitsbouw Premium

Noord-Brabant aan kop met verkoop113 hectare De uitgifte van werklocaties zoals bedrijventerreinen, is vorig jaar gehalveerd tot 577 hectare.

In Noord-Brabant was nog de meeste vraag. Uit de jaarlijkse inventarisatie
ISIS blijkt de crisis krachtig huis te houden bij de ontwikkeling van
werklocaties. Ingenieursbureau Arcadis verrichtte het jaarlijkse onderzoek naar
bedrijventerreinen, zeehavenlocaties en economische zones op verzoek van het
ministerie van Infra & Milieu. De uitgifte van werklocaties kelderde vorig
jaar in Groningen van 122 naar 40 hectare. Zeeland viel terug van 300 naar
slechts 6 hectare. Noord-Brabant was verreweg het succesvolst met het aan de man
brengen van 113 hectare, slechts 17 hectare minder dan in 2008. Op ruime afstand
van de Brabanders volgen als topverkopers Zuid-Holland (81 hectare), Gelderland
(72 hectare) en Noord-Holland (61 hectare). Begin dit jaar was in Nederland 5680
hectare werkterrein direct beschikbaar voor geïnteresseerden. De gemeenten
hadden 77 procent van de grond in handen. De rest was particulier eigendom. De
grootste aanbieders zijn Noord-Holland (1040 hectare), Zuid-Holland (707
hectare) en Noord-Brabant (662 hectare).

Verouderd

Van de 3626 werklocaties in Nederland krijgt in het ISIS-onderzoek 29 procent
het stempel verouderd. De gebieden die niet meer voldoen aan de huidige wensen
zijn vooral te vinden in Noord-Brabant (243) en de beide Hollanden (301).
Relatief zijn de meeste moderne parken te vinden in Flevoland, Overijssel en
Zuid-Holland. De veroudering is niet altijd afhankelijk van de leeftijd. Een rol
spelen ook slechte ontsluiting, ongunstige ligging en panden die je aan de
straatstenen nog niet kwijt kan.

Grondprijzen

De grondprijzen van de werklocaties verschillen naar regio sterk.
Zuid-Holland en Utrecht spannen de kroon met prijzen tussen de 205 en 256 euro
per vierkante meter. In provincies als Overijssel en Limburg wordt rond de 100
euro per meter neergeteld. In Friesland is een meter bedrijfsgrond al te
bemachtigen voor 35 tot 46 euro. De afspraak tussen Rijk, provincies en
gemeenten om over drie jaar de herstructurering van 6500 hectare verouderde
bedrijventerreinen in uitvoering te hebben, blijkt ruimschoots te worden
gehaald. De diverse programma’s liggen op koers om 7300 hectare een beter
aanzien te geven.

Reageer op dit artikel