nieuws

Maatregel kabinet-Rutte bevordert bouw in zorg

utiliteitsbouw Premium

De nieuwe regering richt een btw-fonds op voor de zorg. Daarmee wordt een belangrijke barrière geslecht voor publiek-private samenwerking bij ziekenhuizen.

Hierdoor komt de bouwstroom mogelijk weer op gang. Nog geen enkel ziekenhuis
heeft de stap durven zetten naar een combinatie van ontwerp, bouw, financiering,
onderhoud en exploitatie. Een belangrijke belemmering voor het uitbesteden van
diensten is de discussie over btw-aftrekbaarheid.
Het
nieuwe
kabinet
probeert nu een eind te maken aan die onzekerheid met de
belofte een btw-fonds op te richten. Het zet verder in op topzorg, basiszorg
dichter bij huis en winstuitkeringen. Door rendement in de zorg te omarmen,
stijgt de kans op extern kapitaal.

Reageer op dit artikel