nieuws

Btw-fonds goed voor pps ziekenhuizen dichterbij

utiliteitsbouw Premium

De nieuwe regering richt een btw-fonds op voor de zorg. Daarmee wordt een belangrijke barrière geslecht voor publiek-private samenwerking bij ziekenhuizen en komt de bouwstroom mogelijk weer op gang.

De ziekenhuisbouw is de afgelopen jaren bijna volledig stilgevallen sinds
marktwerking halfslachtig is ingevoerd en het College Ziekenhuisbouw is
afgeschaft. Ziekenhuizen worden geacht hun eigen zaakjes te regelen, maar dat
blijkt lastig. Sindsdien overheerst huiver bij zowel ziekenhuizen als financiers
en liggen nieuwbouwplannen bijna volledig stil. Slechts een handjevol klinieken
zet de plannen door, terwijl meer dan honderd ziekenhuizen renovatie of
nieuwbouw op hun programma zouden willen zetten. Diverse onderzoeken hebben de
meerwaarde van dbfmo-contracten aangetoond, zoals voor het Groene Hartziekenhuis
in Gouda en Röpcke Zweers ziekenhuis in Hardenberg. Daarbij zijn besparingen van
minimaal 5 procent mogelijk ten opzichte van de huidige praktijk. Desondanks
heeft nog geen enkel ziekenhuis de stap durven zetten naar combinatie van
ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en exploitatie. Het Gemini-ziekenhuis in
Den Helder doet met het living-buildingconcept nog de meest vergaande pogingen.

Btw-aftrekbaarheid

Een belangrijke belemmering voor het uitbesteden van diensten is de discussie
over btw-aftrekbaarheid. Het nieuwe kabinet probeert nu een eind te maken aan
die onzekerheid met de belofte een btw-fonds op te richten. Het zet verder in op
topzorg, basiszorg dichter bij huis en winstuitkeringen. Door rendement in de
zorg te omarmen, stijgt de kans op extern kapitaal. “Met dit externe kapitaal
kunnen zorginnovaties, kwaliteitsverbeteringen, een betere patiëntenlogistiek en
een betere dienstverlening worden ontwikkeld”, staat in het regeerakkoord.
Lastig punt blijft nog wel de discussie over staatssteun. Btw-compensatie moet
namelijk wel voldoen aan de Europese regelgeving en gemeld bij de Europese
Commissie. Oud-minister Zalm kwam destijds tot de conclusie dat een apart fonds
praktisch niet haalbaar is. Directeur financieringen Wout Raab van het
ministerie zette afgelopen zomer de deur voor besprekingen over btw-aftrek weer
open. “De sector moet op zoek naar nieuwe evenwichten en daarbij kunnen
innovatieve contracten helpen”, bepleitte hij.

Reageer op dit artikel