nieuws

Ambassadeurs voor bedrijventerreinen

utiliteitsbouw

Voor gemeenten die hun beleid op het gebied van bedrijventerreinen vormgeven, zijn vijf zogeheten Ambassadeurs Bedrijventerreinen aangesteld.

Deze zijn onafhankelijk en adviseren gemeenten over onder meer de regionale
plannen van nieuwe en te herstructureren bedrijventerreinen. Het initiatief voor
de Ambassadeurs Bedrijventerreinen ging uit van de VNG, het Interprovinciaal
Overleg en het Rijk, en vloeit voort uit het Convenant Bedrijventerreinen.

Reageer op dit artikel