nieuws

Pas op de plaats maken voor terugspringende kernen

utiliteitsbouw

Pas op de plaats maken voor terugspringende kernen

De kernen van de Jubi-torens springen tussen de 23ste en de 27ste verdieping terug. Daarvoor moet er even pas op de plaats worden gemaakt om de klimkisten om te bouwen.

De kernen lopen op dit moment zo’n veertien verdiepingen voor op de gevel en
vloeren van de ministerietorens. Eind november is dat verschil volgens
bouwplaatsmanager Frans Quataert teruggebracht tot vijf verdiepingen. Dat werkt
volgens hem veel handiger. Want het betekent dat de twintig man die voortdurend
bovenin werken op de klimkist, onderweg naar hun werkplek niet meer hoeven
overstappen van de jumpliften op een personen- en goederenlift. “Ze moeten op
dit moment ook nog eens de laatste vier verdiepingen traplopen, dus het duurt
wel even voor ze boven zijn. Daarnaast is het veiliger wanneer de werkploeg van
de kern en die van de vloeren dichter op elkaar opereren. Ze kunnen
gemakkelijker communiceren en dingen afstemmen. Valhoogtes worden ook lager.”
Het ombouwen van de klimkist van de kern vergt wel tijd. De kist zelf beslaat
drie verdiepingen, dus dat betekent dat hij niet in één keer kan worden
teruggebouwd. Maar daar komt bij dat de draagconstructie van de kern over vier
verdiepingen verloopt. Op elke verdieping tussen 23ste en 27ste verschuift wel
ergens een wand, zodat de kist stapje voor stapje moet worden aangepast.

Wordt er normaal gesproken elke acht dagen een laag van de kern gerealiseerd;
nu is daar zeker twee keer zoveel tijd voor nodig, verwacht de
bouwplaatsmanager. Wat het extra lastig maakt is dat de kernen voor de twee
torens elk eigenlijk uit drie afzonderlijke kernen bestaan, die weer onderling
met vloeren gekoppeld zijn. Die vloeren worden grotendeels handmatig gemaakt,
drie lagen onder de kist. Volgens Quataert kan het niet anders. De kernen zouden
anders niet stabiel genoeg zijn om de torenkranen tegen af te laten zetten.
Gelukkig kan de wapening voor die vloeren wel grotendeels prefab worden
aangeleverd. Het inspringen van de kern is vooral ingegeven door het feit dat de
gevel vanaf de 23ste verdieping ook wat terugwijkt. Op die manier houden de
ministerietorens een goede verhouding tussen bruto- en nettovloeroppervlak. Een
paar liftschachten lopen niet helemaal door tot boven, want hoe hoger in de
toren des te minder transport van mensen nodig is in de gebruiksfase. Zodra de
kist in oktober op de 27ste verdieping is aanbeland gaat de bouwtrein weer op
volle snelheid door naar boven de eindhoogte van ruim 140 meter.

Reageer op dit artikel