nieuws

Kabinet wil zes proefprojecten pps bij nieuw en oud bedrijventerrein

utiliteitsbouw

Het kabinet wil proeven nemen met publiek-private samenwerking bij de aanleg van nieuwe en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Dit schrijven de ministers Huizinga (VROM) en Van der Hoeven (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met het opzetten van zes proefprojecten willen de bewindsvrouwen tegemoet
komen aan de wens van de Kamer om publiek-private samenwerking toe te passen bij
bedrijventerreinen. De ministers schrijven dat de praktijk in het Verenigd
Koninkrijk “een interessant perspectief” biedt voor Nederland. Er zijn echter
aanmerkelijke verschillen.

In Engeland zijn de ontwikkeling en uitgifte van bedrijventerreinen vrijwel
volledig in handen van marktpartijen. In Nederland is daarentegen de
betrokkenheid van marktpartijen bij de ontwikkeling en het beheer van
bedrijventerreinen beperkt. “Er is meer praktijkervaring wenselijk om de
voordelen ervan te kunnen laten zien en vertrouwen en betrokkenheid te
stimuleren”, vinden zij.

De ministers stellen zich voor dat provincies vóór half september projecten
indienen. Daarbij zal worden getoetst in welke mate private partijen betrokken
zijn, de praktische toepasbaarheid en de potentiële voorbeeldwerking. Bij de
selectie worden zowel nieuw te ontwikkelen als bestaande terreinen gekozen.
Najaar 2011 hopen ze de eerste resultaten te hebben.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels