nieuws

‘Markt betrekken bij herstructurering’

utiliteitsbouw

Marktpartijen moeten meer betrokken worden bij de herstructurering van bedrijventerreinen. Dat stellen de sociaal-economische raden (SER) van Gelderland en Overijssel in een advies aan deze provincies.

De beide adviesorganen missen de bijdragen van bedrijven, beleggers en
ontwikkelaars in de herstructureringsprogramma’s van de provincies. Ze stellen
dat deze partijen niet alleen belang hebben bij het verbeteren van de
bedrijfsomgeving, maar ook zelf verantwoordelijkheid willen dragen.
Professionele vastgoedmarktpartijen zijn volgens de twee raden best bereid om te
investeren in oude bedrijvenlocaties en bedrijfsgebouwen. De vraag is alleen hoe
de markt meer kan worden betrokken. De SER signaleert dat er rond
bedrijventerreinen een cultuur is ontstaan waarin beleggers en ontwikkelaars
nauwelijks een rol spelen. De gemeente geeft doorgaans de grond uit en de
eindgebruiker koopt. De provincie zou verzakelijking van de
bedrijventerreinenmarkt moeten stimuleren.

Randvoorwaarden

Om de rol van marktpartijen te vergroten moet de overheid vooral goede
randvoorwaarden creëren. Door minder strikt vast te houden aan de vaak
verouderde bestemmingsplannen en regels, ontstaan er nieuwe mogelijkheden.
Verder adviseren de sociaal-economische raden de provincie selectief te zijn en
alleen echt kansrijke herstructureringsprojecten op te starten. Daarnaast keuren
ze de concurrentie tussen gemeenten af bij het uitgeven van nieuwe
bedrijfsgrond. Gemeenten zouden marktconforme grondprijzen moeten hanteren,
zodat de bestaande ruimte zorgvuldiger wordt gebruikt. Dat vergt een
cultuurverandering waarin gemeenten meer op de lange termijn naar de waarde van
locaties en vastgoed moeten kijken. Het is aan de provincie om dat proces op
gang te brengen.

Reageer op dit artikel