nieuws

Amerika leert van concepten Europese luchthavensteden

utiliteitsbouw

Amerika leert van concepten Europese luchthavensteden

De luchtreus schommelt naar het begin van de startbaan. Houdt in, wacht op het akkoord van de verkeerstoren. Plotseling: vol gas! De machine trilt. Wrrroemmmm! Alle remmen los.

“Het vliegtuig aan het begin van de runway. Mooier bestaat niet. De motoren
draaien full power. En dan: wahw, met volle kracht het avontuur in. Zo voel ik
dat. Vol energie er tegenaan.” Roel Overakker (1950) is in de greep van de
luchtvaart. In 2007 kwam de ingenieur bij DHV aan boord om leiding te geven aan
de uitbreiding van het bedrijfsonderdeel Aviation. Sindsdien groet hij op weg
naar het kantoor van Netherlands Airport Consultants, vanaf zijn fiets, vrijwel
dagelijks het standbeeld van Albert Plesman voor het oude KLM-hoofdkantoor in
Den Haag. In 1949 gaf de luchtvaartpionier de aanzet om de Nederlandse kennis
van het inrichten van luchthavens veilig te stellen in het specialistenbolwerk
Naco. En dan te bedenken dat Overakker in 1951, piepjong, nog de boot nam om
zijn geboorteland Indonesië in te ruilen voor Nederland. “De grote Plesman was
een man met visie. Nederland had ingenieurs die wisten wat een vliegveld is en
hoe dat te ontwerpen. De oprichter van de KLM wilde voorkomen dat die kennis
verlorenging en ons land afhankelijk zou worden van het buitenland. Dankzij
bijdragen van industriëlen als Stork kreeg Plesman het startkapitaal voor de
Naco bijeen.”

Faam

De luchthavenexperts bouwden internationaal grote faam op en zijn op alle
continenten graag geziene gasten. Door 7,5 jaar geleden al weer aansluiting te
zoeken bij ingenieursbureau DHV openden zich nieuwe perspectieven. Steeds breder
werd de inzetbare kennis, steeds hechter het netwerk. Vorig jaar boekte Aviation
een omzet van 24,6 miljoen euro, waarvan 60 procent afkomstig van Naco. Op ruim
700 luchthavens verspreid over de wereld worden diensten aangeboden. De directe
aansturing van zowel de groep Aviation als van Naco is in handen van directeur
Roel Overakker. “We hebben in Amerika de bureaus Innova en Intervistas
overgenomen. Beide zijn geïntegreerd tot een nieuw Intervistas van zo’n honderd
adviseurs. Naast onze technici hebben we hiermee ook vakmensen in huis die
gespecialiseerd zijn in onderwerpen als privatisering, publiek-private
samenwerking en commerciële ontwikkeling. Luchthavens zijn steden op zich
geworden. Schiphol, waar we ontzettend trots op zijn, is daarvan een mooi
voorbeeld.” Overakker ziet luchthavens niet slechts als logistieke maar ook als
economische knooppunten. Vliegtuigen, passagiers en vracht moeten slim in goede
banen geleid worden. Hoe kan dat op de meest efficiënte wijze? De aansluitingen
op het openbare vervoer (via al dan niet bemande voertuigen) worden steeds
belangrijker.

Knooppunten

“In Noord-Amerika heb je nog veel luchthavens die werken als een busstation.
Alles is dan afgestemd op de auto, niemand wil een stukje lopen. Alsof je een
hamburger haalt bij de drive-in. In Europa is het beeld anders. Hier hebben de
luchthavens zich ontwikkeld tot logistieke knooppunten met een enorme
economische motor. Goed openbaar vervoer – met spoor, lightrail, people movers –
is daarbij onmisbaar. Anders loopt alles vast. In de grote steden van Amerika
zie je een ontwikkeling in de richting van de Europese concepten. Noodgedwongen.
Als iedereen de auto neemt, gaat het niet meer.” Als koploper in uitgekiende
luchthavenconcepten is Naco door het Global Reporting Iniative (GRI) uitgenodigd
mee te helpen om standaards te ontwikkelen voor vliegvelden die recht doen aan
zowel burgers, bedrijven en hoge milieuwaarden. Schiphol richt zich al naar de –
amper aan het papier toevertrouwde – nieuwe inzichten. “Geen enkele luchthaven
kan straks om GRI heen. Vanuit China hebben we de opdracht voor de grote stad
Kun Ming de meest duurzame airport ter wereld te bouwen. Elk aspect moet zo
duurzaam mogelijk zijn. De Chinezen willen het beste van het beste. Daar leren
ze van. Als ze het beste eenmaal hebben dan doen ze voortaan alles zelf. Dat
weet je van tevoren. Een heel spannende opdracht dus. De Chinezen zijn een heel
zelfbewust volk. Je komt ze op de wereldmarkt inmiddels overal tegen.” Directeur
Overakker werkte na zijn studie in Delft op topposities bij adviesbureau
Berenschot, elektronicaconcern Siemens en de spooringenieurs van Movares.
Driekwart van zijn loopbaan beschikte hij over een leaseauto. Sinds Overakker
het hogerop zoekt in de luchtvaart, leveren de fiets en het openbaar vervoer de
oplossingen voor zijn vervoersproblemen. “In Nederland zijn de faciliteiten op
het gebied van het openbaar vervoer erg goed. De mensen die het hardste klagen,
maken er het minste gebruik van.”

Werk in alle werelddelen

Met Aviation zwermt DHV uit over de hele wereld. De opdrachten van Naco
variëren van Peking en Abu Dhabi tot Sofia en Mumbai. Het werk concentreert zich
op planning, design en bouwmanagement. Nieuwe loot Intervistas laat zich gelden
op luchthavens als John F. Kennedy in New York, Don Mueang Airport in Bangkok en
Shannon Airport in Ierland. Diensten worden verleend op het terrein van douane
& veiligheid, luchthavenontwikkeling en publiek-private samenwerking.

Ruimte op Schiphol voor meer armslag

De capaciteit van Schiphol kan nog een stuk omhoog. De bouw van een logistiek
centrum in de zuidoosthoek van de luchthaven en een betere aansluiting op de
veiling in Aalsmeer zijn voor Roel Overakker treffende voorbeelden van kansen op
verbetering. “De aanleg van een geheel nieuwe luchthaven op zee is een erg dure
oplossing. Je krijgt dan geweldige stromen op en neer door een tunnel naar je
logistieke knooppunt. Bij luchthavens ligt het voor de hand om uit te gaan van
je vaste structuren en die zo goed mogelijk te benutten.”

Reageer op dit artikel