nieuws

Utrecht zoekt naar nieuwe aanpak bedrijventerreinen

utiliteitsbouw

De provincie Utrecht zoekt naar een nieuwe aanpak van bedrijventerreinen.

Daarbij wordt gedacht aan de oprichting van een provinciale
herstructureringsmaatschappij en intensieve samenwerking met marktpartijen. Dit
blijkt uit het Provinciaal Herstructureringsplan dat de provincie heeft
vastgesteld voor de periode tot 2013. In deze nieuwe aanpak ontwikkelt een
speciaal daartoe in het leven geroepen maatschappij projecten op
bedrijventerreinen, waarbij vastgoed wordt aangekocht, verbeterd en verkocht. De
samenwerking met marktpartijen kan extra geld opleveren waarmee ook de kwaliteit
kan worden verbeterd op private kavels. De komende maanden werkt de provincie de
werkwijze verder uit. Tot 2020 moeten zo’n zestig bedrijventerreinen worden
aangepakt.

Reageer op dit artikel