nieuws

Steun Kamer tegen megastallen positief ontvangen

utiliteitsbouw Premium

Overijssel is blij dat de Tweede Kamer de compartimentering van dierrechten weer invoert. Dit betekent dat plannen voor megastallen van boeren van buiten de provincie niet meer mogen.

De Kamer gaf met dit besluit gehoor aan het verzoek van de provincies
Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant. Het kabinet heeft besloten dat de
compartimentering met onmiddellijke ingang geldt, vooruitlopend op de wijziging
van de wet. De grenzen werden begin 2008 opgeheven. Daarmee werd het mogelijk
dierrechten vanuit het zuiden van Nederland vrij te verhandelen in andere
provincies. Het provinciebestuur heeft zich altijd verzet tegen het opheffen van
die grenzen. Het vreesde dat met name varkenshouders vanuit Zuid-Nederland zich
in Oost-Nederland zouden vestigen.

Reageer op dit artikel