nieuws

Wethouder over Museumparkgarage Rotterdam: ik heb geen glazen bol

utiliteitsbouw Premium

Wethouder Hans Vervat acht vooral oud-directeur Gemeentewerken Cees de Wijs verantwoordelijk voor de verrassende nieuwe overschrijding van 5 miljoen op het project Museumparkgarage.

De Wijs heeft de Rotterdamse raad ‘onjuist en onvolledig’ ingelicht
voorafgaand aan het besluit in 2007 om de bouw van de Museumparkgarage ondanks
enorme kostenoverschrijdingen door te zetten, constateert Vervat. Hij gaf
destijds de verzekering dat alle risico’s onder controle waren en dat het
stilgevallen ‘Blunderput’-project zonder problemen kon worden afgebouwd. Bureau
Policy Research Corporation (PRC), dat afgelopen maanden onderzoek deed naar
aanleiding van de nieuwe overschrijding, constateert echter dat op dat moment
het definitief ontwerp voor de ondergrondse parkeergarage annex waterberging nog
helemaal niet af was. “Pas afgelopen jaar is dat afgerond”, zegt Vervat. “Dat
verklaart ook waar de veel te lage post Onvoorzien. Die bedroeg 10 procent van
de bouwsom en had – gezien het voorlopige karakter van het ontwerp – wel 20
procent moeten zijn.” Overschrijdingen door extra kosten voor architect,
brandveiligheid en verzwaring van de betonconstructie waren dan ook
onvermijdelijk.

Stuurgroep

Vervat verwerpt kritiek dat hij onvoldoende sturing zou hebben gegeven na
zijn aantreden als wethouder. PRC noemt het in haar rapport “onverstandig” dat
Vervat akkoord ging met opheffing van ‘zijn’ stuurgroep, omdat op dat moment de
Monitor Grote Projecten al van ‘groen’ naar alarmfase ‘oranje’ versprongen en
omdat de post Onvoorzien bijna leeg was. Vervat: “Met de wetenschap van nu kan
ik dat ook zeggen, maar ik heb geen glazen bol! Vanuit de bouwdirectie zijn de
hoofden van de gemeentelijke diensten niet geïnformeerd. En die konden mij dus
ook niet inlichten!” De wethouder bleef ondertussen in de waan dat tekorten
binnen het project konden worden opgelost. “En zolang dat het geval was, hoefden
wij dat niet te melden aan de raad.” De alliantiedirecteur van het
Museumparkproject is aan de kant gezet en de projectleiding verzwaard. De nieuwe
overschrijding, die in november bekend werd, viel de gemeenteraad rauw op haar
dak wegens de voorgeschiedenis. Instabiliteit van de bouwkuip en ontwerpfouten
leidden er in 2007 toe dat de raad het budget van 54,2 naar 103,4 miljoen euro
moest verhogen.

Reageer op dit artikel