nieuws

‘Scholen moeten meer zelf bouwen’

utiliteitsbouw Premium

Scholenbouw moet vraaggestuurd werken.

De sectororganisatie voor het primair onderwijs, de PO-Raad, wil de
inefficiëntie en de ondermaatse kwaliteit van huisvesting tegengaan door
zelfbouw te stimuleren. De voorbereidingstijd voor nieuwbouw van scholen is
gemiddeld zeven jaar. Deze inefficiëntie in de scholenbouw kost jaarlijks 100
miljoen euro, schat de PO-Raad. Dat gaat ten koste van de investering in de
huisvesting van onderwijs. In een poging het binnenklimaat te verbeteren en
besluitvormingsprocessen te stroomlijnen, komt de sectororganisatie met de
oplossing om het principe van particulier opdrachtgeverschap op scholenbouw toe
te passen. Zo wil de raad dat alle onderwijssubsidies voor huisvesting,
personeel en onderhoud direct bij de scholen terechtkomen. Met de gedachte ‘wie
betaalt, bepaalt’ kunnen scholen zo meer grip krijgen op de investeringen voor
hun huisvesting. Tijdens het aanbieden van het onderzoek ‘Een fris alternatief’
aan de vaste Kamercommissie kwamen echter nogal wat praktische bewaren naar
voren. Hoe voorkom je ongebreidelde schaalvergroting? Hoe moeten schoolbesturen
omgaan met de risico’s die dit met zich meebrengt? Hoe houd je de markt open
voor nieuwe toetreders? Een antwoord is nog niet direct gevonden, maar een
oplossing is belangrijk, benadrukt de voorzitter van de PO-Raad, Kete Kervezee.
“Het binnenklimaat heeft een grote invloed op de leerprestaties, met een goed
binnenklimaat heb je 45 procent minder concentratieproblemen.”

Basaal

Uit het onderzoek dat de PO-Raad heeft laten uitvoeren blijkt dat nu in de
scholenhuisvesting vaak basale informatie, zoals de leeftijd van een gebouw,
ontbreekt. Kwaliteitseisen voor de gebouwen zijn vaak onduidelijk of afwezig.
Voor binnenklimaat en onderhoud worden de minimumeisen niet gehaald, constateren
de onderzoekers. Daarnaast kampt het bestaande huisvestingsproces met
tegenstrijdige of inconsistentie financieringssystemen. Een garantiefonds moet
laagdrempelige financiering bieden voor nieuwbouw of grote renovaties.

Reageer op dit artikel