nieuws

Beschouwing: Tweede Kamer legt zorgbouw zo goed als plat

utiliteitsbouw

Het demissionaire kabinet mag van de Tweede Kamer de liberalisering van de zorg niet doorzetten. De toch al kwakkelende zorgbouw komt hierdoor zo goed als stil te liggen.

Zorginstellingen met bouwplannen zijn terechtgekomen in het niemandsland van
een Haagse politieke loopgravenoorlog. Door het harde ‘nee’ van de PvdA tegen
verdere liberalisering van de zorg, is volstrekt onduidelijk geworden onder
welke voorwaarden zij hun huisvesting moeten financieren. Hierdoor wordt het
vrijwel onmogelijk om een bank te overtuigen onder acceptabele voorwaarden geld
te steken in bouwplannen. En zonder geld wordt er niet gebouwd. De Nederlandse
Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) heeft vrij begrijpelijk met verbijstering op
het besluit van de Tweede Kamer gereageerd. Hierbij verwijst de
belangenorganisatie naar het nog begin deze maand bekendgemaakte advies van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die na diepgravend onderzoek vaststelde dat
meer concurrentie in de zorg tot een efficiëntere en betere sector leidt. Hans
Hoogervorst, voorganger van de huidige minister van Volksgezondheid Ab Klink
(CDA), had het goed geregeld. Om de liberalisering van de zorg mogelijk te
maken, is de financiering van de zorghuisvesting aan de instellingen zelf
overgedragen. Als gevolg hiervan moeten zij de kosten die zij maken voor hun
huisvesting zelf terugverdienen. Onder de oude wetgeving betaalde het Rijk voor
de huisvesting.

Volgende stap

De liberalisering van de prijzen in de zorg is de volgende stap die de
overheid zou moeten nemen. Zorginstellingen kunnen dan net als normale bedrijven
in een vrije markt hun investeringen in huisvesting terugverdienen. Ziekenhuizen
en andere zorgorganisaties zouden dan geprikkeld worden om zo efficiënt mogelijk
met de beschikbare middelen om te gaan. Tot zover de theorie. Want in de
praktijk twijfelen velen aan het gunstige effect van de marktwerking op de zorg.
En minister Klink moet een van de grootste twijfelaars zijn. Na de voortvarende
Hoogervorst had Klink bijna zijn hele termijn nodig om tot een besluit te komen
over het doorzetten van de liberalisering. Op 19 januari stuurde hij een
langverwachte brief naar de Tweede Kamer. Hierin kondigde Klink aan vanaf 1
januari 2011 de helft van de zorgmarkt vrij te willen geven. Een maand later
viel het kabinet. Door geen besluit te nemen over de liberalisering, heeft Klink
voor zoveel onduidelijkheid gezorgd dat banken erg terughoudend zijn geworden.
Het kabinet heeft hierdoor het effect van de kredietcrisis versterkt. En de
steunmaatregelen die wel werden genomen om de crisis te bestrijden, hadden voor
de zorgbouw weinig effect. Zorginstellingen hebben het afgelopen jaar
herhaaldelijk en vergeefs bij Klink aangedrongen op een overgangsregeling. Daar
lijkt nu toch beweging in te zitten. De Tweede Kamer heeft de minister gevraagd
om op korte termijn met een voorstel te komen. Met gevoel voor cynisme stelt de
NVZ op haar website: “Het wachten is op een brief van de minister.”

Reageer op dit artikel