nieuws

Pps-gevangenissen doodgezwegen

utiliteitsbouw

De bouw van pps-gevangenissen vindt in totale afzondering plaats. Bang voor de dreiging van de ‘sloop van extra muren en hekken’. Bij het justitieel centrum Schiphol is zelfs niet meer bekendgemaakt aan wie en wanneer het project is gegund. Ook de kennisuitwisseling tussen ministeries is stopgezet, vanwege toenemende bedreigingen van extremistische groeperingen.

In hoeverre buigt Justitie voor de druk van bedreigingen en kiest het
hazenpad in een poging architecten en bouwers te beschermen? De opdrachtgever
gaat extreem ver, is de constatering. Alle websites van zowel overheden als de
betrokken marktpartijen zijn gewist als het gaat om het detentiecentrum
Rotterdam en het justitieel complex op Schiphol. Afgelopen najaar is ook de
pps-gevangenis in Zaanstad op de markt gekomen, maar ook daarover is geen extra
informatie te vinden. Justitie doet geen enkele mededeling meer. Ook de
Rijksgebouwendienst wordt zeer beperkt op de hoogte gehouden over de status van
projecten. Tijdens het interdepartementaal overleg over pps-projecten is
bekendgemaakt dat niets meer over pps-gevangenissen wordt meegedeeld. Justitie
vraagt begrip voor het feit dat de toenemende belangstelling uit ongewenste hoek
de prioriteit krijgt boven uitwisseling van kennis en ervaringen over
dbfmo-projecten.

Onthulling

Uitgerekend de site van de activisten tegen asielzoekers licht een tipje van
de sluier op en onthult een document waaruit op te maken is dat het consortium –
dat momenteel detentiecentrum Rotterdam uitvoert – ook de opdracht op Schiphol
heeft binnengehaald. De marktpartijen die bij dat consortium zijn betrokken
geven uiteraard geen commentaar. Een extra opdracht als pleister op de wonde.
Het gedoe rond andere uitzetcentra zal het aantal inschrijvers zeker hebben
getemperd. De verhalen in de wandelgangen over persoonsbeveiliging, vernieling,
brandstichting, demonstraties in de voortuin en bekladde gevels zijn weinig
aantrekkelijk. Ook de ‘Waarschuwingsaxie’ tegen de drie bedrijven die hadden
ingeschreven voor Rotterdam zal een aantal mensen nog vers in het geheugen
staan. Een bizarre ervaring om te constateren dat alle deuren op slot gaan onder
het mom van terrorisme. Hoe ver gaat een opdrachtgever in het beschermen van
zijn opdrachtnemers? Hoe ver gaat de eigen verantwoordelijkheid? Hoe geheim kan
een bouwproject worden uitgevoerd? Hoe ver reikt transparantie? Radiostilte en
zo min mogelijk aandacht is het devies van de Algemene Inlichtingen en
Veiligheidsdienst (AIVD), maar het gevoel van machteloosheid mag niet gaan
overheersen voegde de directeur daar zelf nog aan toe.

Excessen

Juist deze dienst bracht onlangs een rapport uit over het fenomeen en
waarschuwde voor toenemende bedreigingen. Wees je bewust van de risico’s rond
zo’n project was de extra boodschap. Hoe zal een bouwbedrijf zich ooit kunnen
voorbereiden als de omvang van het probleem angstvallig wordt stilgehouden?
Alleen excessen halen het nieuws. De praktijk in België leert dat het extremisme
met zestig acties in het afgelopen jaar een stap verder gaat dan in Nederland.
Onlangs sloeg een twintigtal activisten met bivakmutsen een kantoor van Besix
kort en klein en spoot leuzen op de muur. De aannemer heeft als laagste
ingeschreven voor een gesloten transitiecentrum in Steenokkerzeel. In Nederland
springt de brand van een bouwkeet op Rotterdam Airport in het oog. Sinds die
brandstichting afgelopen zomer zijn alle seinen op rood gegaan en alle gordijnen
gesloten. De tijd zal leren wat de beste tactiek is, maar doodzwijgen is meestal
niet lang vol te houden.

Reageer op dit artikel