nieuws

Inspectie: Veiligheid bruggen in geding

utiliteitsbouw

Gemeenten zorgen niet goed voor de veiligheid van hun bruggen, blijkt uit een onderzoek van de VROM-Inspectie. Ontbrekende bouwvergunningen, gebrekkig beheerbeleid, onvolledige archieven en in sommige gevallen nooit inspecties of regulier onderhoud.

Vooral gemeenten zorgen onvoldoende voor de constructieve veiligheid van hun
26.000 tot 32.000 bruggen, blijkt uit onderzoek van VROM-Inspectie. Bij
provincies is het probleem minder urgent. Tachtig gemeenten en vier provincies
deden aan het onderzoek mee.Twaalf van de tachtig gemeenten hebben voor geen
enkele brug een bouwvergunning afgegeven, veertien deden dit voor maximaal een
kwart van hun bruggen. Een beheersysteem waarin de maximale belasting van
bruggen en viaducten vastligt, is slechts beschikbaar in 32 procent van de
gemeenten, slechts 15 procent van de gemeenten heeft beleid ter voorkoming van
overbelasting van de constructies, zogenoemd handhavingsbeleid. Ook controles
zijn volgens de VROM-Inspectie onder de maat: 49 gemeenten en één provincie
inspecteren kunstwerken minder dan eenmaal in de vijf jaar en doen dit alleen
visueel. In totaal worden 538 bruggen, verdeeld over vijf gemeenten, nooit
geïnspecteerd. 34 gemeenten onderhoud de bruggen nooit of minder dan eenmaal in
de vijf jaar. “Onverantwoord”, volgens Gert-Jan van Leeuwen, directeur van de
Vereniging van Bouw- en Woningtoezicht Nederland. De Vereniging Nederlandse
Gemeenten is nog niet bekend met de inhoud van het rapport en wil nog niet
reageren.

Reageer op dit artikel