nieuws

TNO: zorginstelling moet meer ruimte krijgen

utiliteitsbouw

Zorginstellingen zoals zieken- en verzorgingshuizen moeten meer ruimte krijgen voor nieuwbouw. De gebouwen kunnen dan sneller worden aangepast, gaan langer mee en leveren een hoger rendement op.

Dat blijkt uit een nog niet gepubliceerd onderzoek van TNO. Henk Sijsling,
architect en financial engineer bij TNO en verantwoordelijk voor het onderzoek,
vindt dat zorgvastgoed vaak op te kleine kavels gepropt wordt. Hierdoor wordt de
exploitatie nodeloos arbeidsintensief. Door te veel op te kleine locaties te
bouwen blijkt bovendien de levensduur beperkt. Sijsling pleit voor de uitgifte
van kavels die groot genoeg zijn om de zorgcomplexen aan te passen en uit te
breiden als daartoe aanleiding is. Hij bestrijdt het argument dat er onvoldoende
ruimte beschikbaar is: “Als wij alle bejaarden- en verpleeghuizen zouden
afstapelen naar laagbouw wordt Nederland met 0,1 procent meer bebouwd.”

Reageer op dit artikel