nieuws

Tanende omzet bedrijfsgebouwen

utiliteitsbouw

Nooit worden de prijzen van hout of staal weer zo laag als in 2005, viel in 2007 te horen.

Hoezeer hebben de voorspellers zich vergist. Telkens weer diezelfde denkfout.
Te veronderstellen dat iets wel nooit meer weer zal gebeuren. De staalprijzen
liggen inmiddels 40 procent lager dan in 2007. Wat tot gevolg heeft dat de
onderaannemers van staalconstructies en stalen beplating een stuk minder in
rekening kunnen brengen dan anderhalf jaar geleden het geval was. Heel zeker:
over de brede linie zijn de onderaannemers een stuk met hun prijzen gezakt. De
omzet in bedrijfsgebouwen zal volgend jaar een kleine 17 procent lager liggen
dan in 2009. De prijzen staan zwaar onder druk omdat het aantal kapers voor de
kust flink is toegenomen. Geleidelijk en trefzeker verdwijnen flinke aantallen
arbeidsplaatsen in de bouw. Niet in grote groepen, door het omvallen van
bedrijven, zoals de vrees was. De inhuurders en gedetacheerden zijn als eerste
aan de beurt gekomen. Nu zijn ook de vaste mensen hun baan niet meer zeker. Had
een bedrijf vroeger veertig man in eigen dienst op de bouwplaats en huurde men
twintig man voor de afwerking, die tijd is voorbij. Zonder veel rumoer zijn op
de capaciteit van zestig mensen twintig personen ingeleverd. Toch mooi een derde
van de oude sterkte. In de pogingen ook in de huidige schrale tijd winst te
maken, zie je dat bedrijven de bouwtijd proberen te verkorten. Minder geld gaat
naar de indirecte projectvoorzieningen. Het room is eraf. De gemiddelde
kuubprijs van bedrijfsgebouwen in Nederland bedroeg per 1 november 76 euro.
(NBI)

Reageer op dit artikel