nieuws

Scheur in Ketelbrug bracht wijze les

utiliteitsbouw Premium

Scheur in Ketelbrug bracht wijze les

Rijkswaterstaat leerde een wijze les toen een relatief simpele reparatie van een scheur in de Ketelbrug (A6) bij Swifterbant uitliep op een filedrama. De opdrachtgever trapt niet meer in de valkuil dat een klein werk geen grote gevolgen kan hebben.

De problemen bij de Ketelbrug van afgelopen maart hebben tot direct gevolg
dat het scenariodenken in combinatie met de Minder Hinder-aanpak ook zijn
intrede doet bij kleinere werkzaamheden bij alle andere bruggen van
Rijkswaterstaat. “Dat betekent dat we ook bij kleine projecten vooraf nadenken
over ‘what-if’ en een oplossing klaar hebben”, licht omgevingsmanager Harold
Hansen van Rijkswaterstaat de werkwijze toe. ”Daarnaast formeren we nu
standaard een doorstromingsteam met de aannemer, Rijkswaterstaat en de
verkeerscentrale dat meteen kan beslissen en ingrijpen. We willen niet meer voor
verrassingen komen te staan zoals bij de Ketelbrug is gebeurd en iedereen even
met de handen in het haar stond.” Daarbij houdt het team altijd een aantal
technische en verkeerskundige oplossingen achter de hand. Er wordt nagedacht
over omleidingsroutes en extra tekstkarren en ook de aannemer moet vooraf een
plan B maken. De Minder Hinder aanpak is voor grote projecten van
Rijkswaterstaat al gemeengoed.

Succes

De nieuwe werkwijze is al met succes toegepast bij de werkzaamheden van
afgelopen zomer aan de Galecopperbrug (A12). “De werkzaamheden zijn drie dagen
eerder opgeleverd dan de drie weken die ervoor waren uitgetrokken. Mede omdat de
aannemers al mochten beginnen op het moment dat de verkeersintensiteit terugliep
in plaats van te wachten totdat de klok 21.00 uur sloeg. Een andere manier van
denken, die werkt”, hebben de managers ervaren. Ook de opdrachtnemers Takke
Breukel, SBO en Smits Neuchâtelle konden goed uit de voeten met de nieuwe manier
van werken en hebben zoveel reparaties kunnen uitvoeren dat geen werkzaamheden
meer nodig zijn aan het stalen rijdek tot aan de grootschalige versterking in
2011. Binnen enkele maanden volgen ook de Suurhoffbrug (N15), Calandbrug (N15)
en de brug bij Ewijk (A50) volgens dezelfde methode. De werkzaamheden aan de
Ketelbrug van afgelopen maart hebben overigens geen enkele relatie met de
recente problemen door het plotseling openen van de klep. Wat een routineklus
van 24 uur had moeten zijn, liep met vijf werkdagen uit. “We hadden bij een
reguliere inspectie een scheur ontdekt in het klep en dachten die binnen 24 uur
te kunnen repareren. Een reguliere reparatie met een weekendafsluiting, dachten
we”, schetst projectleider RISK bij Rijkswaterstaat Koen van der Kroon de
toedracht. “De scheur bleek echter veel groter dan gedacht en kostte meer tijd
om te repareren, maar daarbovenop stak een grote storm op die het werken vanaf
een ponton onmogelijk maakte. Tegenslag op tegenslag dus. Om maandagochtend 5.00
uur verliep de deadline en al snel begon de stroom met auto’s langzaam toe te
nemen. Het is geen leuke ervaring om te zien hoe het verkeer dan van alle kanten
vastloopt, maar we hadden geen keus en moesten wachten tot de storm ging liggen.
De werkzaamheden zijn pas die vrijdag afgerond.”

Valkuil

De wijze les die Rijkswaterstaat heeft getrokken is dat een klein technisch
probleem, grote gevolgen kan hebben voor de weggebruiker. Een valkuil waar de
opdrachtgever niet weer in wil trappen. Het wordt alvast serieus oefenen voordat
de grote renovaties van de veertien vermoeide stalen bruggen zijn gepland.
Overlast is onvermijdelijk, maar wordt waar mogelijk met alle mogelijke middelen
ingeperkt. Het vooruitdenken strekt zelfs zover dat de werkzaamheden aan de
Galecopperbrug (A12) niet gelijk lopen met de Muiderbrug (A1) omdat het beide
oost-west verbindingen zijn.

Reageer op dit artikel