nieuws

Lucht op elke basisschool gezonder

utiliteitsbouw

Een reeks brancheorganisaties slaat de handen ineen om een eind te maken aan de traditie van scholen met een slecht binnenklimaat.

Samen willen ze komen tot aanbevelingen waarmee de lucht op elke basisschool
gezond kan worden. De organisatie die de basisscholen in Nederland
vertegenwoordigt, de PO-raad, sluit hiertoe vandaag in Den Haag een convenant
met brancheorganisaties van sectoren die betrokken zijn bij scholenbouw. Bouwend
Nederland, de Aannemersfederatie Nederland, de architectenbond BNA,
NLingenieurs, Uneto-VNI, en Systeembouwend Nederland, ze zijn er allemaal bij.
De samenwerking krijgt vorm via het in Den Haag gevestigde landelijke
Servicecentrum Scholenbouw. Eerst volgt een analyse van recent uitgevoerde
projecten, waarna volgend jaar een pilot wordt gevormd met tien projecten die op
stapel staan. Dat moeten voorbeeldprojecten – ook wel best practices genoemd –
worden voor de overige toekomstige scholenbouw. De aandacht gaat uit naar
projecten met geïntegreerde contractvormen. De reden hiervoor is dat die gelden
als hét recept voor de toekomst. Omdat ze nog relatief nieuw zijn, is het van
groot belang meer kennis en ervaring op te doen over de manieren om tot goede
resultaten te komen, weet Elly van der Zee van het Servicecentrum Scholenbouw.

Richtlijnen

Aanleiding voor het initiatief is de voortdurende stroom berichten over
ongezonde scholen. Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol concludeert naar
aanleiding daarvan dat de huidige programma’s van eisen niet toereikend zijn.
VROM-minister Van der Laan kondigt aan te komen met een voorstel voor
aanscherping van de richtlijnen voor luchtverversing en ventilatie. Het
Servicecentrum is een initiatief van de organisaties voor bestuur en management
in basis- en voortgezet onderwijs, de ministeries van OCW, VROM en Financiën en
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Reageer op dit artikel