nieuws

Enthousiasme in regio geeft vaart aan bouwers Hanzelijn

utiliteitsbouw Premium

De bouwers van de Hanzelijn koersen strak op schema. Het faillissement van staalbedrijf Donges en de noodzaak 10 kilometer tot op het pleistocene zand op de schop te nemen, slaan zowel de planning als het budget niet uit het lood. Op 12-12-2012 rijden de treinen.

Aanpassing van de spoorbrug en extra graafwerk tot op het diepe zand brengen
bij de Hanzelijn het tempo niet in gevaar. Na de jaarwisseling kunnen de
bovenbouwers van west naar oost aan het werk op de route naar Zwolle.

“De rode draad is dat we behoorlijk op planning liggen”, verzekert
projectmanager Jaap Balkenende van ProRail. “Natuurlijk, bij een project van
deze omvang heb je altijd verstoringen. Maar er is op dit moment geen enkele
aanleiding te veronderstellen dat het werk niet op tijd klaar zou zijn. De
keerzijde is dat we nog drie jaar moeten bouwen. Er kan dus nog van alles
gebeuren.” De aannemers die getekend hebben voor de rode brug over de IJssel
haasten zich om een achterstand van twee maanden in te lopen. Goed haalbaar
volgens Balkenende. Bij de voegloze brug bleek onvoldoende rekening gehouden met
de uitzetting van het spoor op de brug bij temperatuursverandering, zodat het
ontwerp moest worden aangepast. De combinatie Welling/Züblin zag bovendien tot
zijn schrik partner Donges wegvallen. Max Bögl schoot te hulp. Beperkte storing
trad op als gevolg van hoogwater, waardoor het bouwterrein ontoegankelijk werd.
Ook laagwater had zo zijn prijs. De stalen delen die per boot werden aangevoerd,
kregen vertraging omdat de IJssel eenrichtingsverkeer kreeg. De half april in te
varen hoofdoverspanning van de brug wordt komende maanden in de uiterwaarden bij
Zwolle op een 3 meter hoge tafel in elkaar gezet. De stalen hulpconstructie is
nodig om bij de assemblage schade door hoogwater te voorkomen. Balkenende: “De
staalmarkt is behoorlijk in beweging geraakt. Na het afsluiten van het contract
zijn de staalprijzen sterk gestegen, vervolgens hebben we een sterke daling
gezien. Of en in welke mate er sprake is van excessieve prijsstijging of daling
kan pas worden vastgesteld als we het totaal aan leveranties kennen. We
verwachten hier in goed overleg met de aannemer uit te komen.” Pasen 2011 wordt
op de brug het eerst spoor in gebruik genomen. In het pinksterweekeinde volgt
het tweede spoor. Ten oosten van het Observatorium Robert Morris bij Lelystad
zag ProRail zich genoodzaakt een miljoen kuub grond uit te laten baggeren
vanwege de door kwel en veen instabiele bodem ter plaatse. De tegenvaller kost
een slordige 15 miljoen euro. De vertraging kan grotendeels weer worden
ingelopen doordat het tot op het pleistocene zand aangebrachte bed nauwelijks
zettingstijd nodig heeft. De werkzaamheden in Flevoland zijn zo ver gevorderd
dat Hanza Rail Team, een combinatie van VolkerRail, Strukton, Alstom en Arcadis,
in januari aan de slag kan met de bovenbouw. Gewerkt wordt van west naar oost.
Te wachten liggen de plaatsing van 133.000 dwarsliggers, 3.000 spoorstaven van
60 meter en 1500 masten. De lengte van het benodigde elektriciteitsdraad voor de
stroomvoorziening is becijferd op 400 kilometer. Ook wordt 22 kilometer aan
geluidsschermen geplaatst.

Contacten

“Eind dit jaar zijn de onderbouwcontracten vrijwel gereed. Dan kan de
bovenbouw beginnen. In april wordt het eerste spoor gelegd”, verwacht
Balkenende. De projectmanager geniet van het enthousiasme dat de Hanzelijn in de
streek teweegbrengt. De vijf steden aan de nieuwe lijn broeden onder het motto
Hanzelijn-kansenlijn hoe gezamenlijk voordelen te halen uit de spoorverbinding.
Hoe anders is de sfeer dan bij de aanleg van de Betuweroute. “De coöperatieve
houding draagt zeker bij aan een efficiënte uitvoering van het project, ook
gemeenten worden er beslist niet slechter van om mee te denken. In een goede
samenwerking blijkt haast altijd meer mogelijk dan wanneer deze er niet is.”
Dankzij de bij de Betuweroute en hsl-zuid opgedane ervaringen kan ProRail bij de
Hanzelijn toe met een slanke projectorganisatie van een kleine vijftig
medewerkers. De helft van de groep ontplooit actie vanuit Kampen, de andere
helft verzet werk in Utrecht. “In onze grote projecten zit duidelijk een
leercurve. Dat vind je terug in de contractvormen en bijvoorbeeld het
organiseren van de veiligheid. Ook de procedures voor de interne overdracht aan
Infra Management, de oplevering aan de uiteindelijke beheerders, is verbeterd.
Het informatiebeheer ligt dankzij verdere automatisering – opvolgers kunnen zo
instappen – nu op een hoger plan.” ProRail besloot vorig jaar binnen de dienst
Infra Management een speciaal team vrij te maken voor de beheersoverdracht van
de grote projecten. De ervaring heeft geleerd dat het de dienstdoende beheerders
ontbreekt aan de benodigde capaciteit een nieuw groot project over te nemen. Er
moet dan in een relatief korte tijd veel worden geregeld om de nieuwe
infrastructuur op een goede manier in beheer te nemen. Dankzij de soepele
voortgang van de Hanzelijn heeft manager Jaap Balkenende de armslag om ook bij
het op stapel staande project OV AL te fungeren als gangmaker. Het spoor tussen
Schiphol, Amsterdam, Almere en Lelystad snakt naar uitbreiding van de
capaciteit.

Kerncijfers Hanzelijn

Reageer op dit artikel