nieuws

Vijf milieuorganisaties tegen grootschalige kassenbouw

utiliteitsbouw Premium

Er mogen niet op grote schaal kassen worden gebouwd op Goeree Overflakkee of in het Groene Hart. Dat is de mening van vijf milieuorganisaties, waaronder de Milieufederatie Zuid-Holland, en de Stichting Groene Hart.

De organisaties ageren tegen een initiatief van de provincie Zuid-Holland.
Deze liet onderzoeken of het mogelijk is om een kassengebied aan te leggen op
Goeree Overflakkee of in de gemeente Kaag en Braassem. Het gaat om een
oppervlakte van 5800 hectare. “Er zou ruimer kunnen worden gezocht naar
mogelijkheden voor kassenbouw”, zegt een woordvoerder van de Milieufederatie
Zuid-Holland. “Bovendien vragen wij ons af of het wel nodig is om een gebied van
die oppervlakte voor glastuinbouw te bestemmen. Er is nu al sprake van
overproductie in die sector.” De milieuorganisaties vrezen voor een aantasting
van de natuur. Ze wijzen er bovendien op dat het aanleggen van kassen het nodig
maakt om woningen te bouwen. De milieuorganisaties schatten dat het om duizenden
huizen gaat. Hierdoor zal ongeveer 150 hectare extra ruimte nodige zijn. Ook
zullen zich in de omgeving van het gebied toeleveranciers vestigen, zo wordt
gevreesd. In een brief aan de betrokken gemeentebesturen en de provincie wijzen
de organisaties erop het ontbreken van mogelijkheden om de natuur die verloren
gaat te compenseren. Specifiek voor Goeree Overflakkee geldt, aldus de
protestbrief, dat een grote glastuinbouwlocatie slecht is in te passen in de
polders aldaar. “De dijken zijn te laag om voldoende afscherming te bieden.
Ophogen of volplanten verschraalt de biodiversiteit van het gebied nog verder.”

Vergelijkbaar

In de gemeente Kaag en Braassem is een vergelijkbaar probleem. De plek die
volgens het onderzoek van de provincie het meest geschikt is voor kassenbouw, de
Vierambachtspolder, vinden de milieuorganisaties helemaal niet passend.
Bebouwing daarvan verwoest het waardevolle karakter van de gemeente, vinden zij.
Bovendien wijzen zij erop dat de polder zich uitstrekt over drie gemeenten.
Daarvan wordt door de provincie alleen Kaag en Braassem genoemd als mogelijke
locatie. Het gedeelte van de polder dat binnen deze gemeente ligt, heeft volgens
de briefschrijvers de vorm van een enorme taartpunt. “De poging om dat
planologisch gedrocht in te kapselen met groenstroken kan niet serieus worden
genomen”, schrijven zij. In Kaag en Braassem is het actiecomité ‘Geen kas maar
gras’ opgericht dat al 3000 handtekeningen ophaalde tegen de plannen.

Reageer op dit artikel