nieuws

Gasleiding maakt duik onder Wes terschelde

utiliteitsbouw Premium

Gasleiding maakt duik onder Wes terschelde

Visser & Smit Hanab heeft succesvol 2800 meter pijpleiding onder de Westerschelde aangelegd.

Opdrachtgever van het project is Gasunie. De werkzaamheden werden door het
dochterbedrijf van Volker Wessels verricht vanaf een speciaal in de
Westerschelde met damwanden aangelegd werkeiland van 90 bij 26 meter. De
boringen van respectievelijk 1350 en 1450 meter zijn uitgevoerd met een 450 tons
installatie. Voor de Gasunie is de boring zowel qua lengte als diameter (48′
inch) een record. Vorige week is de leiding op de zuidelijke oever in de
boorsleuf getrokken. Komende weken worden de leidingdelen op het werkeiland met
elkaar verbonden. De gasleiding is op de Noord-Zuidroute onderdeel van de
landelijke uitbreiding van het hoofdtransportnet van de Gasunie.

Reageer op dit artikel