nieuws

Bouw grote bruggen kan 20 tot 25 procent goedkoper

utiliteitsbouw Premium

Aandacht voor onderhoud en beheer kan de kosten van grote bruggen met 20 tot 25 procent terugdringen. Bij kleinere projecten liggen zelfs nog grotere prijsdalingen in het verschiet.

Sander den Blanken van ingenieursbureau Arup voorziet bij de grote
bruggenbouw een verschuiving in de contractvormen. Van ontwerpen en bouwen naar
contracten inclusief onderhoud, beheer en eventueel financiering. “Design &
construct plus maintenance. Daar moeten we naar toe. Het goed omgaan met
maintenance zal tijd kosten. We verkeren in een leerproces. Uiteindelijk zijn
ten opzichte van de huidige budgetten verlagingen van de kosten van 20 tot 25
procent haalbaar. Door de processen te integreren kan bovendien de bouwtijd met
zes maanden omlaag.” Tijdens de presentatie in Utrecht van de boekenserie
Bruggen in Nederland, 1940-2000, een uitgave van de Nederlandse Bruggen
Stichting en Walburg Pers, schetste Den Blanken een zonnige toekomst voor de
bruggenbouwers. Op tal van plaatsen is om de capaciteit te vergroten verbreding
aan de orde. Ook neemt de vraag toe om stadsdelen met elkaar te verbinden.
Bovendien hunkeren talrijke verouderde bruggen naar onderzoek en renovatie. Voor
materialen die weinig onderhoud vergen komt steeds meer belangstelling.

Reageer op dit artikel