nieuws

De kroon op de pylonen van de nieuwe Muiderbrug

utiliteitsbouw

De kroon op de pylonen van de nieuwe Muiderbrug

Met het plaatsen van vier betonnen elementen is de eerste pyloon van de Muiderbrug op zijn eindhoogte. Projectmanager Willem Peter Huijssoon van de aannemingscombinatie blikt alvast terug.

Met een hoogte van ruim 50 meter waren ze al niet te missen in de skyline
tussen Muiden en Amsterdam. Maar de oostelijke pyloon van de brug in de A1
steekt sinds gisteren nog eens 20 meter extra de lucht in. In de komende week
krijgt ook de pyloon op de andere oever zijn bekroning. Visueel is de
metamorfose van de Muiderbrug dan compleet. Hoewel de combinatie CFE en Victor
Buyck dan nog zeker een half jaar bezig is met de verbreding en afbouw, zit het
opvallendste en ingrijpendste deel van de verbouwing er op. Een kokerbrug die
veranderde in een tuibrug; er zijn in de wereld niet veel constructies te vinden
die zo’n ingrijpende gedaantewisseling doormaakten. “Bij aanvang montage werden
we geconfronteerd met wat kinderziekten die we gelukkig snel hebben kunnen
elimineren”, blikt Huijssoon van CFE terug in de bouwkeet aan de voet van de
brug. “De voorspankanalen van de eerste elementen sloten net niet helemaal 100
procent naar onze tevredenheid aan”, verklaart Huijssoon zijn beslissing begin
juni om het eerste element kort na het plaatsen weer te verwijderen. “Er gaat
nogal wat kracht door de voorspanstrengen in de pyloon, waardoor het begin 100
procent moet zijn. Wat het bouwen van de pylonen zo moeilijk maakte was dat de
blokken in twee richtingen schuin liepen. Daardoor was het niet mogelijk ze een
stukje boven elkaar te hangen en te kijken of de kanalen goed op elkaar
aansloten. Dat werd pas zichtbaar toen ze echt op elkaar stonden. Huijssoon: “En
hoe vreemd het misschien ook klinkt: ’s nachts bij kunstlicht viel dat ook niet
goed te zien. Daarom hebben we besloten de elementen bij daglicht te plaatsen.”
Omdat de werkzaamheden nauwelijks files opleverden kon er ook goed overdag
worden gewerkt. Met Rijkswaterstaat zijn afspraken gemaakt om de effecten op het
verkeer permanent te volgen om de veiligheid te allen tijde te waarborgen. Het
inrijgen en afspannen van de tuien verliep volgens Huijssoon volgens plan. En de
totale afsluiting tijdens de kortste nacht van het jaar werd volgens plan
gehaald. In een verkeersstop van twaalf uur tijd maakte de drukbalk contact met
de opvangbalk die al eerder midden onder de brug was gemonteerd. In de weken
daarna werden de tuien verder ingeregen en afgespannen en werd het brugdek ca.
een halve meter opgetild. Daarbij was alleen twee keer een zogenoemde
politiestop nodig. Daarbij werd het verkeer op de A1 een kwartiertje
tegengehouden om de kracht in de tuien te meten zonder verkeersbelasting. Ook
dat gebeurde s’nachts waardoor de overlast voor weggebruikers volgens Huijssoon
beperkt bleef.

Geen zorgen

Na alle voorgaande operaties maakte Huijssoon zich over het plaatsen van de
toppen niet meer zoveel zorgen. Er hoeft geen 1200 tons telekraan meer van stal
te worden gehaald; een 700 tonner volstaat. Voorspanning is bovendien niet
nodig. De toppen worden met behulp van schroefkoppelingen en doorgaande
wapeningsstaven constructief verbonden. De geometrie van de schuine elementen
zorgt er wel voor dat pas kan worden doorgekoppeld als de elementen op hun plek
staan. De projectmanager: “Gelukkig zijn de toleranties een stuk ruimer dan bij
de onderste elementen. In de orde van grootte van centimeters meer dan bij het
plaatsen van de onderste elementen.” Als CFE en Victor Buyck eind van dit jaar
de bouwplaats verlaten, volgt een half jaar rust voor de Muiderbrug. Maar
volgende zomer wordt het brugdek, in navolging van andere vermoeide stalen
bruggen versterkt met een laag hogesterktebeton. Dat is een apart werk, dat
apart wordt aanbesteed. De constructief ontwerpers van de nieuwe Muiderbrug,
Haskoning en het Belgische bureau Greissch onder leiding van de
CFE-ontwerpleider, hebben er in de fasering van het werk uiteraard al rekening
mee gehouden. Ook het laswerk voor de verbreding is er al op afgestemd. Maar of
Huijssoon en CFE dan ook weer van de partij zijn, moet een aanbesteding
uitwijzen.

Reageer op dit artikel

Gerelateerde tags

Lees voordat u gaat reageren de spelregels